technocratie

James Corbett antwoordt, wat is technocratie?

James Corbett heeft mijn werk over Technocracy uitgebreid door in originele documenten te graven die precies uitleggen wat de wereld van vandaag onderdrukt. Als er een uitweg is uit deze dreigende wetenschappelijke dictatuur, zal die alleen worden gevonden in relatie tot hoe we er in de eerste plaats in zijn gekomen. Technocratie blijkt veel erger te zijn dan communisme of socialisme.


Alternatieve economieën: de verdediging tegen technocratie?

Technocratie is van plan het kapitalisme en de vrijemarkteconomie te vernietigen en te vervangen door een op hulpbronnen gebaseerd economisch systeem dat privébezit vermijdt, armoede en afhankelijkheid van de wetenschappelijke dictatuur verzekert om te overleven. Staten hebben de macht om zich terug te trekken uit deze aanval en alternatieve vrijemarktalternatieven te creëren.


'Elon, The Everywhere' wordt een bedreiging voor de politieke structuur

Als klassieke technocraat heeft Elon Musk geen behoefte aan een representatieve regering en de dreiging begint zich in Washington te voelen. Musk gelooft dat hij altijd het genie in de kamer is en dat als je altijd gelijk hebt, wat er dan te bespreken valt? In de jaren dertig wilden technocraten de politieke structuur van Amerika volledig verwijderen en mensen als Musk aanstellen om alles te leiden.


Technocratie: de volledige digitalisering van alles, en nog wat

De wereld slaapwandelt haar eigen ondergang tegemoet, gedreven door haar eigen verlangen naar gemak en genotzuchtige verslaving. De wereldwijde val is gezet, klaar voor de slavernij van de mensheid. Is dit de toekomst die je wilt? Of wil je je menselijkheid terugwinnen en de technocratische tirannie afwijzen?Boston Review: wat is er mis met technocratie?

Dit artikel danst rond de concepten van technocratie, maar mist het doel door het een "utopisch voorstel voor de overheid" te noemen. In feite riep Technocracy op tot een volledige beëindiging van de overheid, om te worden vervangen door een organigram van technocraten die summier beslissingen zouden nemen voor het hele economische systeem. Het schafte ook het prijsgebaseerde concept af en verving het door een op hulpbronnen gebaseerd economisch systeem dat energie gebruikt voor de boekhouding in plaats van geld.


Verenigde Naties 2.0: een wereldwijde technocratie

De Verenigde Naties krijgen een upgrade om zich voor te bereiden op het post-Great Reset-tijdperk. Het WEF en de VN zijn vrijwel fysiek samengevoegd tot een gigantisch publiek-privaat partnerschap om de wereld te transformeren door middel van 'innovatie, gegevens, strategische vooruitziendheid, resultaatgerichtheid en gedragswetenschap'. Vergeet niet dat Technocracy al in 1937 werd gedefinieerd als de 'Science of Social Engineering'.
Flashback: Babel opnieuw opbouwen - Op weg naar het eindspel van technocratie

Terwijl de wereld blijft duiken in de chaos van de Grote Reset, zal dit artikel je eraan herinneren dat alle waarschuwingssignalen enkele jaren geleden duidelijk zichtbaar waren, maar dat ze niet serieus werden genomen door degenen die mogelijk actie hebben ondernomen om het te stoppen. Tegenwoordig betalen we een enorme, zo niet existentiële prijs voor onoplettendheid, omdat we nu in oorlog zijn met een nog steeds niet-erkende vijand.