Zwermen AI Drones to Patrol Europe's Borders

Dreigingsanalyses en -beslissingen worden autonoom genomen, waarbij grenspatrouilles worden geïnformeerd; dit is echter een glibberige helling die maar al te gemakkelijk kan worden ingewijd in brede rechtshandhavingspraktijken. ⁃ TN Editor

Stel je voor dat je wandelt door het bos bij een grens. Plots hoor je een mechanisch zoemen, als een gigantische bij. Twee quadcopters hebben je gezien en duiken voor een kijkje. Antennes op beide drones en op een nabijgelegen autonoom voertuig halen de radiofrequenties op uit de mobiele telefoon in uw zak. Ze sturen de signalen naar een centrale server, die uw exacte locatie trianguleert en terugvoert naar de drones. De robots komen dichterbij.

Camera's en andere sensoren op de machines herkennen u als mens en proberen uw bedoelingen vast te stellen. Ben je een bedreiging? Overschrijd je illegaal een grens? Heb je een pistool? Bent u bezig met terroristische aanslagen of georganiseerde misdaad? De machines sturen videofeeds naar hun menselijke operator, een grenswachter in een kantoor mijlenver weg, die de video's controleert en besluit dat u geen risico loopt. De grenswacht drukt op een knop en de robots schakelen uit en gaan door met hun patrouille.

Dit is geen science fiction. De Europese Unie financiert een project voor de ontwikkeling van drones met kunstmatige intelligentie en bedoeld om autonoom de grenzen van Europa te bewaken. De drones zullen werken in zwermen, coördinerende en bevestigende informatie tussen vloten van quadcopters, kleine vliegtuigen met vaste vleugels, grondvoertuigen, onderzeeërs en boten. Ontwikkelaars van het project, bekend als Roborder, zeggen dat de robots mensen kunnen identificeren en onafhankelijk kunnen beslissen of ze een bedreiging vormen. Als ze vaststellen dat je mogelijk een misdrijf hebt begaan, stellen ze de grenspolitie op de hoogte.

President Donald Trump heeft het spook van criminelen die de zuidelijke grens overstaken gebruikt om nationalistisch politiek sentiment op te wekken en zijn basis te activeren. In Europa, twee jaar na het hoogtepunt van de migratiecrisis die meer dan een miljoen mensen naar het continent bracht, voornamelijk uit het Midden-Oosten en Afrika, blijft immigratie een hot-button-kwestie, zelfs nu het aantal nieuwkomers is gedaald. Politieke partijen in de hele Europese Unie winnen verkiezingen anti-immigrantenplatforms en steeds restrictiever worden grensbeleid. Technische ethici en voorstanders van privacy maken zich zorgen dat Roborder en dergelijke projecten te veel wetshandhavingswerk uitbesteden aan niet-menselijke actoren en gemakkelijk kunnen worden bewapend tegen mensen in grensgebieden.

"De ontwikkeling van deze systemen is een duistere stap in moreel gevaarlijk gebied," zei Noel Sharkey, emeritus hoogleraar robotica en kunstmatige intelligentie aan de Sheffield University in het VK en een van de oprichters van het International Committee for Robot Arms Control, een non-profit dat pleit voor militair gebruik van robotica. Sharkey geeft voorbeelden van bewapende drones die momenteel op de markt zijn: vliegende robots uitgerust met Tasers, pepperspray, rubberen kogels en andere wapens. Hij waarschuwt voor de implicaties van het combineren van die technologie met op AI gebaseerde besluitvorming en het gebruik ervan in politiek geladen grensgebieden. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat een drone actie kan ondernemen om mensen te stoppen," vertelde Sharkey aan The Intercept.

De ontwikkelaars van Roborder overtreden mogelijk ook de voorwaarden van hun financiering, volgens documenten over het project die zijn verkregen via transparantieregels van de Europese Unie. Het initiatief wordt meestal gefinancierd door een EU-subsidie ​​van € 8 miljoen voor onderzoek en innovatie die exclusief voor niet-militaire projecten is ontworpen, maar de ontwikkelaars van Roborder erkennen dat delen van hun voorgestelde systeem militaire technologie omvatten of gemakkelijk kunnen worden omgezet voor militair gebruik.

Een groot deel van de ontwikkeling van Roborder is geclassificeerd, maar The Intercept heeft interne rapporten verkregen met betrekking tot ethische overwegingen en zorgen over het programma. Die documentatie is onjuist bewerkt en per ongeluk volledig vrijgegeven.

In een van de rapporten probeerden de ontwikkelaars van Roborder ethische criteria aan te pakken die verband houden met hun EU-financiering. Ontwikkelaars overwogen of hun werk zou kunnen worden aangepast of verbeterd om mensen te schaden en wat er zou kunnen gebeuren als de technologie of kennis die in het project werd ontwikkeld "in verkeerde handen terechtkwam." Deze ethische kwesties worden naar voren gebracht, schreven de ontwikkelaars, toen "onderzoek gebruik maakt van gerubriceerde informatie, materialen of technieken; gevaarlijke of beperkte materialen [;] en als specifieke resultaten van het onderzoek een gevaar kunnen vormen voor deelnemers of voor de samenleving als geheel. ”

De ontwikkelaars van Roborder betoogden dat deze ethische problemen niet van toepassing waren op hun werk, en verklaarden dat hun enige doel was om de nieuwe technologie te ontwikkelen en te testen, en dat deze tijdens de levenscyclus van het project niet buiten de Europese Unie zou worden verkocht of overgedragen. Maar in interviews met The Intercept erkenden projectontwikkelaars dat hun technologie zou kunnen worden hergebruikt en verkocht, zelfs buiten Europa, nadat de Europese projectcyclus is voltooid, wat naar verwachting volgend jaar zal gebeuren.

Afgezien van het Roborder-project, suggereren de ethische rapporten die bij de Europese Commissie zijn ingediend een grotere vraag: als het gaat om nieuwe technologie met het potentieel om te worden gebruikt tegen kwetsbare mensen op plaatsen met weinig mensenrechten, die beslist wat we wel en niet moeten ontwikkelen ?

Roborder heeft zijn gewonnen financieringssubsidie ​​in 2017 en is van plan om halverwege 2020 een verhandelbaar prototype te ontwikkelen - "een zwerm robotica ter ondersteuning van grensbewaking". De ontwikkelaars hopen een verzameling lucht-, zee- en landdrones te bouwen en uit te rusten die kunnen worden gecombineerd en uitgezonden op grenspatrouille-missies, en zoeken naar 'bedreigingen' op basis van informatie van menselijke operatoren, zei Stefanos Vrochidis, projectmanager van Roborder .

De drones maken gebruik van optische, infrarood- en thermische camera's; radar; en radiofrequentiesensoren om bedreigingen langs de grens te bepalen. Frequenties van mobiele telefoons worden gebruikt om de locatie van mensen die verdacht worden van criminele activiteiten te trianguleren, en camera's identificeren mensen, wapens, voertuigen en andere objecten. "Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk sensoren in het veld te hebben om het patrouillepersoneel te helpen", zegt Kostas Ioannidis, technisch manager van Roborder.

Lees hier het hele verhaal ...
WEF claimt dat wereldbevolking globalisme ondersteunt

Het World Economic Forum, bang voor toenemend populisme en nationalisme over de hele wereld, sponsorde hun eigen onderzoek dat hen heeft wat ze wilden horen: dat de wereld echt de voorkeur geeft aan globalisme, immigratie en zelfs opwarming van de aarde. ⁃ TN Editor

Misschien hebben populistische politieke bewegingen niet zoveel steun als vaak werd aangenomen.

Het wereldwijde publiek is voorstander van samenwerking tussen landen, vindt immigratie een goede zaak en gelooft klimaatwetenschappers, volgens een peiling van 10,000-mensen in elke regio van de wereld.

De enquête is uitgevoerd in opdracht van het World Economic Forum (WEF) en zal dit jaar tijdens panels worden besproken in Davos, Zwitserland.

Mensen in Zuidoost-Azië en Afrika waren de sterkste gelovigen in samenwerkende landen, waarbij 88 procent zei dat het extreem of erg belangrijk is.

De minst enthousiaste regio was West-Europa, waar 61 procent van mening was. In Noord-Amerika was dit cijfer 70 procent. Wereldwijd was dit 76 procent.

Een wereldwijde meerderheid van 57 procent zei dat immigranten 'meestal goed' waren voor hun nieuwe land, maar alleen 40 procent van de Oost-Europeanen dachten van wel. Ondanks de voortdurende impasse in de Verenigde Staten over het bouwen van een muur langs de Mexicaanse grens, had 66 procent van de Noord-Amerikanen een positief beeld van migranten.

Een thema waar minder optimisme heerst, is sociale mobiliteit, waarbij slechts 20 procent van de West-Europeanen en 34 procent van de Amerikanen zeggen dat het gebruikelijk is om arm te worden en rijk te worden.

Wereldwijd heeft 54 procent vertrouwen in klimaatwetenschappers. Maar in Noord-Amerika doet slechts 17 procent dat.

Ondertussen zei WEF-oprichter Klaus Schwab dat de jaarvergadering relevant blijft, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump en andere grote wereldleiders hebben aangekondigd dat ze dit jaar niet aanwezig zouden zijn.

De heer Trump stopte zijn aanwezigheid eerder deze maand vanwege de sluiting van de regering, en omdat deze afgelopen donderdag verliep, annuleerde hij ook de geplande reis van een Amerikaanse delegatie, waaronder minister van Financiën Steven Mnuchin, staatssecretaris Michael Pompeo en minister van Handel Wilbur Ross.

Lees hier het hele verhaal ...
VN dringt erop aan oppositie tegen massamigratie strafbaar te stellen

De VN duwen de mantra dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is in een multiculturele samenleving, die de eliminatie van de natiestaat garandeert. Immigratie wordt echter alleen in de richting van First World-landen geduwd, zoals Europa en de Verenigde Staten. ⁃ TN Editor

Nederlandse politicus en Europees parlementslid Marcel de Graaff heeft een ernstige waarschuwing afgegeven over de Verenigde Naties'beangstigende visie om oppositie tegen massamigratie strafbaar te stellen. De babyblauwe wil-tirannieke organisatie roept zelfs op tot controle van de media over de kwestie. Je hebt waarschijnlijk niet veel gehoord over de opmerkingen van De Graaff. Dat komt omdat de globalistische bigbox-media we vandaag is het al in het kamp van de autoritaristen voor migratie.

Hefbomen van macht

In een persconferentie sloeg de Graaff alarm op een internationale conferentie in Marrakech, Marokko op december 11 en 12, waar het UN Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie moet worden ondertekend. Hoewel wordt gezegd dat het pact niet-bindend is, is het bedoeld om de basis te leggen voor een campagne van Orwell om massamigratie als een mensenrecht juridisch boven alle kritiek te bevestigen.

"Een basiselement van deze nieuwe overeenkomst is de uitbreiding van de definitie van haatzaaiende woorden", de Graaff zegt. “De overeenkomst wil migratietoespraak strafbaar stellen. Kritiek op migratie wordt een misdrijf. Mediaverkooppunten die ruimte bieden voor kritiek op migratie kunnen worden gesloten. ”

Die laatste zin is niet overdreven. Het VN-mensenrechtenbureau van de Hoge Commissaris heeft op zijn website de tekst van een onheilspellende nov. 20 geplaatst toespraak gegeven door assistent-secretaris-generaal voor de mensenrechten Andrew Gilmour. De titel van de toespraak alleen al laat zien dat de vakbond niet eens probeert haar agenda te verbergen: "Words Matter: Rol en verantwoordelijkheid van de media bij het vormen van publieke percepties over migranten en vluchtelingen en het bevorderen van inclusieve samenlevingen."

Gilmour begint zijn toespraak met een ingrijpende verklaring waarin wordt benadrukt hoe ongeremd de VN zichzelf ziet in haar machinaties om macht.

"Haatmisdrijven tegen migranten zijn een bijzonder onaangename uiting van wat ik zie als een bijna wereldwijde weerslag op mensenrechten", stelt hij botweg. In één zin trouwt Gilmour de massale migratie van volkeren naar soevereine naties met het hele concept van mensenrechten zelf. Van daaruit is het eenvoudig om een ​​strenge autoritaire benadering om 'racisme' en 'xenofobie' te vernietigen, te rechtvaardigen. Gilmour laat weten dat beheersing van de media een belangrijk onderdeel moet zijn van de inspanningen van de Global Compact om dat te doen:

“In zijn doelstelling 17 verplicht het Global Compact staten en andere belanghebbenden om kwaliteitsrapportage door media van migratiekwesties en terminologie door media te bevorderen, te investeren in ethische rapportagestandaarden en advertenties, en de toewijzing van publieke financiering of materiële ondersteuning aan media te stoppen verkooppunten die systematisch intolerantie, vreemdelingenhaat, racisme en andere vormen van discriminatie van migranten bevorderen. Dit zijn cruciale punten waarop we allemaal moeten voortbouwen. ”

Tot ziens, vrije pers. Gilmour legt uit hoe zijn kantoor staten zal helpen “om vrije meningsuiting te onderscheiden van haatspraak” die natuurlijk geen bestaansrecht heeft. Hij wijst erop dat mediarapportage die onvoldoende pro-migratie is, niet kan worden getolereerd. "Het is ons allemaal duidelijk dat veel media het doelbewust nalaten het concept van de gemeenschappelijke mensheid te promoten," zegt Gilmour, die massamigratie opnieuw definieert als een fundamenteel mensenrecht. “Woorden doen er natuurlijk toe: dehumaniserende racistische retoriek leidt vaak tot haat, spanningen, geweld en conflicten. Het vereist een grotere inspanning van de internationale gemeenschap om diegenen in de media te confronteren die proberen haat op te wekken. "

Death Of Nations

Dit is het beroep op tirannie waar de Graaff voor waarschuwt. Het zal de naties die eraan toegeven totaal vernietigen. "Deze overeenkomst is een staatsgreep van liberale globalisten voor migratie, die multinationals zeer ten goede zullen komen," zegt de Graaff. “Landen die de derde wereld importeren, zullen de derde wereld worden. En het is absoluut duidelijk dat multinationals in derde wereldlanden de regels dicteren. ”

Het goede nieuws is dat verstandige landen weigeren dit transnationale zelfmoordpact te ondertekenen. Geleid door het uitdagende ontslag van president Trump van het recht van de VN om zijn wil op enigerlei wijze op te leggen aan de bevolking van de Verenigde Staten, die hij welsprekend opnieuw bevestigd tijdens zijn toespraak in september vóór dat hol van adders, meer en meer landen wijzen deze machtsgreep af.

Door openlijk de invasie van het Westen door hordes uit de Derde Wereld te onderschrijven en op te roepen tot het binnenhalen van een vrije en objectieve pers, hebben de Verenigde Naties zichzelf tot vijand van het Amerikaanse volk verklaard. Het is ver verleden tijd om deze vijandige entiteit uit zijn comfortabele verblijf op onze bodem te verwijderen. De VS moeten zich terugtrekken uit de Verenigde Naties en ze moeten ons land verlaten.

Lees hier het hele verhaal ...
VN blijft landen pushen om grenzen te openen voor onbeperkte migratie

VN-kampioen migratie Peter Sutherland is dood, maar de VN blijft open grenzen heffen om de migratie-invasie te laten doorgaan. Dit is niet verwonderlijk gezien de overweldigende invloed die de islamitische landen bij de VN hebben en die de 'migranten' naar Europa en elders leveren. Uiteindelijk wil de VN een grenzeloze wereld bereiken zonder migratiebeperkingen. ⁃ TN Editor

Regeringen die hard werken tegen migranten schaden alleen zichzelf, waarschuwde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres donderdag voorafgaand aan VN-gesprekken over een mondiale reactie op migratie geboycot door de Verenigde Staten.

Guterres presenteerde een rapport aan de Algemene Vergadering over manieren om de benarde situatie van de 258 miljoen internationale migranten aan te pakken, van wie sommigen gevangen zitten in een juridisch limbo.

"Autoriteiten die grote obstakels voor migratie opwerpen - of ernstige beperkingen opleggen aan de arbeidskansen van migranten - brengen onnodig economisch zelfschade met zich mee," zei Guterres.

"Ze leggen barrières op om te voldoen aan hun arbeidsbehoeften op een geordende, legale manier."

"Erger nog, ze moedigen onbedoeld illegale migratie aan," zei hij.

De regering van president Donald Trump dreigt duizenden immigranten uit te zetten die illegaal naar de Verenigde Staten zijn gekomen als kinderen en die onder het programma voor uitgestelde actie voor kinderarbeid (DACA) mochten blijven, dat Trump sindsdien heeft geschrapt.

VN-lidstaten zullen volgende maand onderhandelingen openen over een wereldwijd migratiepact dat regeringen zou aanmoedigen om meer legale locaties voor migranten aan te bieden, maar de Verenigde Staten zullen niet aan tafel zitten.

Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley haalde bezorgdheid over soevereiniteit aan en zei dat "onze beslissingen over immigratiebeleid altijd alleen door Amerikanen en Amerikanen moeten worden genomen", hoewel het document niet bindend is.

Roept op tot nauwere samenwerking om migratie aan te pakken na de 2015-vluchtelingen- en migrantencrisis in Europa, toen landen werden overweldigd door de stroom uit Syrië en Libië.

Het totale aantal internationale migranten is sinds 49 met 2000 procent gegroeid en vertegenwoordigt nu volgens de Verenigde Naties 3.4 procent van de wereldbevolking.

Lees hier het hele verhaal ...
Duitse vrouw sleepte de metro in

Migratie-invasie: Duitsland verliest controle over de straten

Trilateraal commissaris Peter Sutherland, hoofd van het migratiebeleid bij de VN, pochte dat multiculturaliteit de enige weg is naar duurzame ontwikkeling. Hij heeft sinds 2006 zwaar gelobbyd in Europese landen om hun grenzen wijd open te stellen voor migratie vanuit het zuiden, dat sindsdien vele Europese landen heeft gedestabiliseerd. TN Editor

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt volgens een nieuw rapport geconfronteerd met catastrofe over haar mislukte migrantenbeleid.

Tijdens de eerste zes maanden van 2016 hebben migranten volgens de federale recherche 142,500-misdrijven begaan.

En Duitsland is getroffen door een golf van gruwelijke geweldsmisdrijven, waaronder verkrachtingen, seksuele en fysieke aanvallen, steekpartijen, thuisinvallen, overvallen, inbraken en drugshandel.

Als toevoeging aan de ellende van het land is het feit dat duizenden mensen vermist zijn geraakt na een reis daar op uitnodiging van Angela Merkel.

Duitsland heeft het afgelopen jaar meer dan 1.1miljoen migranten opgenomen en delen van het land zijn verlamd door een gebrek aan infrastructuur.

“Tijdens de eerste zes maanden van 2016 pleegden migranten 142,500-misdrijven, volgens de federale recherche. Dit komt overeen met 780-misdaden die elke dag door migranten worden gepleegd, een toename van bijna 40 procent ten opzichte van 2015. De gegevens bevatten alleen die misdaden waarbij een verdachte is gevangen.

“Duizenden migranten die het land zijn binnengekomen als 'asielzoekers' of 'vluchtelingen' zijn vermist. Het zijn vermoedelijk economische migranten die Duitsland op valse voorwendselen zijn binnengekomen.

"Velen denken dat ze zich bezighouden met diefstal en crimineel geweld."

Volgens Freddi Lohse van de Duitse politie-unie in Hamburg zien veel migrerende daders de clementie van het Duitse rechtssysteem als een groen licht om delinquent gedrag voort te zetten, aldus het rapport.

Lees hier het hele verhaal ...
De duistere agenda achter globalisme en open grenzen

De anti-globaliseringsbeweging krijgt intellectuele steun en geloofwaardigheid. Dit artikel wijst er terecht op: "Er zijn geen aanwijzingen dat de globalisering, onderlinge afhankelijkheid en centralisatie daadwerkelijk werken." TN Editor

Wanneer mensen die niet bekend zijn met de vrijheidsbeweging struikelen over het onmiskenbare feit van de 'samenzwering' van globalisme, zoeken ze vaak naar gemakkelijke antwoorden om te begrijpen wat het is en waarom het bestaat. De meeste mensen zijn tegenwoordig geconditioneerd om gebeurtenissen waar te nemen vanuit een verkeerd geïnterpreteerd standpunt van 'Occam's Razor' - ze gaan er ten onrechte van uit dat de eenvoudigste verklaring waarschijnlijk de juiste is.

In feite is dit niet wat Occam's Razor beweert. In plaats daarvan, om het samen te vatten, stelt het dat de eenvoudigste verklaring DIE HET BEWIJS heeft gegeven waarschijnlijk de juiste verklaring is.

Het is al decennia lang bekend en gedocumenteerd dat de drang naar globalisme een opzettelijke en gerichte inspanning is van de kant van een selecte "elite", internationale financiers, centrale bankiers, politieke leiders en de vele leden van exclusieve denktanks. Ze geven hun doelen voor totale globalisering vaak openlijk toe in hun eigen publicaties, misschien in de overtuiging dat de ongeschoolde burgers ze toch nooit zouden lezen. Carroll Quigley, mentor van Bill Clinton en lid van de Council on Foreign Relations, wordt vaak geciteerd met open toelating tot de algemene regeling:

“De bevoegdheden van het financiële kapitalisme hadden (a) een verreikend doel, niets minder dan het creëren van een mondiaal systeem van financiële controle in particuliere handen dat het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld als geheel kon domineren. Dit systeem moest op feodalistische wijze worden bestuurd door de centrale banken van de wereld in onderling overleg, door geheime overeenkomsten die werden bereikt in frequente vergaderingen en conferenties. De top van de systemen was de Bank voor Internationale Betalingen in Basel, Zwitserland; een particuliere bank die eigendom is van en beheerd wordt door de centrale banken van de wereld, die zelf particuliere ondernemingen waren. Elke centrale bank ... wilde haar regering domineren door haar vermogen om staatsleningen te beheren, buitenlandse beurzen te manipuleren, het niveau van economische activiteit in het land te beïnvloeden en coöperatieve politici te beïnvloeden door daaropvolgende economische beloningen in het bedrijfsleven. "Carroll Quigley, Tragedie en hoop

De mensen achter de poging om het globalisme te handhaven zijn verbonden door een bepaalde ideologie, misschien zelfs een cult-achtige religie, waarin ze zich een wereldorde voorstellen zoals beschreven in Plato's Republiek. Ze geloven dat ze 'gekozen' worden door het lot, het lot of de genetica om als filosoofkoningen over de rest van ons te regeren. Ze geloven dat ze de wijste en meest capabele zijn die de mensheid te bieden heeft, en dat ze door evolutionaire middelen chaos kunnen creëren en orde op zaken kunnen stellen en de samenleving naar believen kunnen vormen.

Deze mentaliteit is duidelijk zichtbaar in de systemen die ze bouwen en exploiteren. Centraal bankieren is bijvoorbeeld in het algemeen niets meer dan een mechanisme om naties tot schulden, valutadevaluatie en uiteindelijk tot slavernij te brengen door middel van wijdverspreide economische afpersing. Het eindspel voor centrale banken is, geloof ik, het in gang zetten van een historische financiële crisis, die vervolgens door de elites kan worden gebruikt als hefboom om volledige wereldwijde centralisatie te bevorderen als de enige haalbare oplossing.

Dit proces van destabilisatie van economieën en samenlevingen wordt niet geleid door de hoofden van de verschillende centrale banken. In plaats daarvan wordt het geregisseerd door nog meer centrale mondiale instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Bank voor Internationale Betalingen, zoals uiteengezet in het onthullen van reguliere artikelen zoals De wereld van geld regeren uitgegeven door Harpers Magazine.

We zien ook door de woorden van globalisten dat de campagne voor een 'nieuwe wereldorde' niet bedoeld is als vrijwillig.

“… Wanneer de strijd duidelijk lijkt af te stevenen op een wereldwijde sociale democratie, kunnen er nog steeds grote vertragingen en teleurstellingen zijn voordat het een efficiënt en weldadig wereldsysteem wordt. Talloze mensen ... zullen de nieuwe wereldorde haten ... en zullen ertegen protesteren. Wanneer we proberen zijn belofte te evalueren, moeten we rekening houden met het leed van een generatie of zo van malcontents, velen van hen behoorlijk dappere en gracieus ogende mensen. "HG Welles, Fabian Socialist en auteur van The New World Order

“Kortom, het 'huis van wereldorde' zal van onderaf moeten worden gebouwd in plaats van van bovenaf. Het zal eruit zien als een grote 'dreunende, zoemende verwarring' om de beroemde beschrijving van de werkelijkheid door William James te gebruiken, maar een einde rond de nationale soevereiniteit, stuk voor stuk eroderend, zal veel meer bereiken dan de ouderwetse frontale aanval. "Richard Gardner, lid van de Trilaterale Commissie, gepubliceerd in het 1974 nummer van Buitenlandse Zaken van april

“De New World Order kan niet plaatsvinden zonder deelname van de VS, omdat wij de belangrijkste component zijn. Ja, er komt een Nieuwe Wereldorde en deze zal de Verenigde Staten dwingen hun perceptie te veranderen. " Henry Kissinger, World Action Council, april 19, 1994

Ik zou globalisten de hele dag kunnen citeren, maar ik denk dat je het algemene idee snapt. Hoewel sommige mensen globalisme zien als een "natuurlijke uitloper" van vrije markten of de onvermijdelijke uitkomst van economische vooruitgang, is de realiteit dat de eenvoudigste verklaring (gegeven de beschikbare gegevens) is dat globalisme een regelrechte oorlog is die wordt gevoerd tegen het ideaal van soevereine volkeren en naties. Het is een guerrillaoorlog, of vierde generatie oorlogvoering, gevoerd door een kleine groep elites tegen de rest van ons.

Een belangrijk onderdeel van deze oorlog betreft de aard van grenzen. Grenzen van naties, staten en zelfs steden en dorpen, zijn niet alleen lijnen op een kaart of onzichtbare barrières in het vuil. Dit is wat de elites en de reguliere media willen dat we geloven. In plaats daarvan vertegenwoordigen grenzen, wanneer correct toegepast, principes; of tenminste, dat wordt verondersteld hun functie te zijn.

Mensen zijn natuurlijke gemeenschapsbouwers; we zijn voortdurend op zoek naar gelijkgestemden en gelijkgestemden omdat we onbewust begrijpen dat groepen individuen die samenwerken (vaak, maar niet altijd) meer kunnen bereiken. Dat gezegd hebbende, hebben mensen ook een natuurlijke neiging om individuele vrijheid en het recht op vrijwillige vereniging te waarderen. We willen niet gedwongen worden om te associëren met mensen of groepen die geen vergelijkbare waarden hebben.

Culturen leggen grenzen op, eerlijk gezegd, mensen hebben het recht om dierenartsen te controleren die willen deelnemen en deelnemen aan hun inspanningen. Mensen hebben ook het recht om iedereen te discrimineren die hun kernwaarden niet deelt; of, met andere woorden, we hebben het recht om de associatie met andere groepen en ideologieën te weigeren die destructief zijn voor onze eigen groep.

Interessant is dat globalisten en hun mondstukken zullen beweren dat door WIJ te associëren met degenen die onze waarden zouden kunnen ondermijnen, WIJ HUN rechten schenden. Zie je hoe dat werkt?

Globalisten misbruiken het woord 'isolationisme' om soevereiniteitskampioenen te schamen in de ogen van het publiek, maar er is geen schaamte op zichzelf wanneer principes als vrijheid van meningsuiting en meningsuiting of het recht op zelfverdediging op het spel staan. Er is ook niets mis met het isoleren van een welvarend economisch model van niet-succesvolle economische modellen. Door een gedecentraliseerde vrijemarkteconomie te dwingen feodaal bestuur aan te nemen via centrale banken en de overheid zal dat model uiteindelijk worden vernietigd. Het dwingen van een vrije markteconomie tot fiscale onderlinge afhankelijkheid met socialistische economieën zal deze cultuur hoogstwaarschijnlijk ook ondermijnen. Net zoals het importeren van miljoenen mensen met verschillende waarden om zich te voeden met een natie nadat het socialisme erop heeft gestaan, is een recept voor ineenstorting.

Het punt is dat sommige waarden en sociale structuren elkaar uitsluiten; hoe hard je het ook probeert, bepaalde culturen kunnen nooit worden gehomogeniseerd met andere culturen. Je kunt de ene cultuur alleen uitschakelen om ruimte te maken voor de andere in een wereld zonder grenzen. Dit is wat globalisten willen bereiken. Het is het grotere doel achter open-grensbeleid en globalisering - om ideologische concurrentie te vernietigen zodat de mensheid denkt dat er geen andere optie is dan de elitaire religie. Het ultieme eindspel van globalisten is niet om regeringen te beheersen (regeringen zijn niets meer dan een hulpmiddel). Integendeel, hun eindspel is het verkrijgen van totale psychologische invloed en uiteindelijk toestemming van de massa.

Variëteit en keuze moeten uit onze omgeving worden verwijderd om globalisme te laten werken, wat een leuke manier is om te zeggen dat veel mensen moeten sterven en dat veel principes uit het publieke bewustzijn moeten worden gewist. De elites beweren dat hun concept van een enkele wereldcultuur het topprincipe van de mensheid is, en dat er geen grenzen meer nodig zijn omdat geen ander principe superieur is aan dat van hen. Zolang grenzen als concept blijven bestaan, is er altijd de kans dat afzonderlijke en verschillende idealen opkomen om te concurreren met de globalistische filosofie. Dit is onaanvaardbaar voor de elites.

Dit heeft niet zo subtiele propaganda-meme geleid dat culturen die soevereiniteit boven globalisme waarderen op de een of andere manier ketens zijn van potentieel kwaad. Tegenwoordig, met het opkomende tij van anti-globalistische bewegingen, is het argument in de mainstream dat "populisten" (conservatieven) van een lagere en ongeschoolde klasse zijn en een gevaarlijk element vormen om de "vrede en welvaart" van globalistische handen omver te werpen . Met andere woorden, we worden behandeld als kinderen die met onze vingerverf over een fijn bewerkte Mona Lisa krabbelen. Nogmaals, Carroll Quigley promoot (of voorspelt) deze propaganda decennia van tevoren wanneer hij de noodzaak bespreekt van “werken binnen het systeem” voor verandering in plaats van ertegen te vechten:

“Ik heb bijvoorbeeld gesproken over de lagere middenklasse als de ruggengraat van het fascisme in de toekomst. Ik denk dat dit kan gebeuren. De partijleden van de nazi-partij in Duitsland waren steeds lagere middenklasse. Ik denk dat de rechtse bewegingen in dit land vrij algemeen in deze groep zitten. "Carroll Quigley, van Dissent: Do We Need It?

Het probleem is dat deze mensen weigeren de vruchten van globalisering te confronteren die tot nu toe kunnen worden waargenomen. Globalisten hebben ten minste een eeuw, zo niet langer, de regeringen over de meeste regeringen ter wereld gehad. Als gevolg van hun invloeden hebben we twee wereldoorlogen gehad, de Grote Depressie, de Grote Recessie die nog steeds aan de gang is, te veel regionale conflicten en genociden om te tellen en de systematische onderdrukking van vrije agent ondernemers, uitvinders en ideeën tot het punt dat we lijden nu onder sociale en financiële stagnatie.

De globalisten zijn al lang aan de macht, maar het bestaan ​​van grenzen is te wijten aan de storm van crises die we de afgelopen honderd jaar hebben doorstaan? Liberty-kampioenen worden 'betreurenswaardige' populisten en fascisten genoemd, terwijl globalisten de schuld ontwijken als slijmerige glijdende paling?

Dit is de beste kaart die de globalisten in petto hebben, en het is de reden waarom ik blijf beweren dat ze van plan zijn om conservatieve bewegingen in staat te stellen om in het volgende jaar een zekere politieke macht te krijgen, alleen om de stekker uit het internationale fiscale leven te trekken steun en beschuldig ons voor de resulterende tragedie.

Er zijn geen aanwijzingen voor het idee dat globalisering, onderlinge afhankelijkheid en centralisatie daadwerkelijk werken. Men hoeft alleen maar de economische en immigratie-nachtmerrie in de EU te onderzoeken om dit te begrijpen. Dus de globalisten zullen nu beweren dat de wereld eigenlijk niet GENOEG is gecentraliseerd. Dat klopt; ze zullen beweren dat we meer globalisering nodig hebben, niet minder, om de kwalen van de wereld op te lossen.

Ondertussen moeten principes van soevereiniteit historisch worden gedemoniseerd - het concept van afzonderlijke culturen die op afzonderlijke overtuigingen zijn gebouwd, moet door toekomstige generaties psychologisch met kwaad worden gelijkgesteld. Anders zullen de globalisten nooit succesvol een wereldwijd systeem zonder grenzen kunnen opzetten.

Stelt u zich eens voor een tijdperk niet ver weg waarin het soevereiniteitsbeginsel als zo weerzinwekkend, zo racistisch, zo gewelddadig en giftig wordt beschouwd dat elk individu door het collectief wordt beschaamd of zelfs wordt gestraft voor het onderhouden van het begrip. Stel je een wereld voor waarin soevereiniteit en conservatisme tot de volgende generatie worden opgehouden als de nieuwe 'oorspronkelijke zonden'; gevaarlijke ideeën die bijna het uitsterven van de mens teweegbrachten.

In deze mentale gevangenis willen globalisten ons brengen. We kunnen ons losmaken, maar dit zou een volledige omkering van de manier waarop we deelnemen aan de samenleving vereisen. Dit betekent dat we een opstand van vrijwillige verenigingen nodig hebben. Een drang naar decentralisatie in plaats van globalisering. Duizenden op vrijwillige groepen gericht op lokalisatie, zelfredzaamheid en echte productie. We moeten een systeem bouwen dat is gebaseerd op redundantie in plaats van fragiele onderlinge afhankelijkheid. We moeten teruggaan naar een tijdperk van vele grenzen, niet minder grenzen, totdat elk individu zelf vrij is om deel te nemen aan welke sociale groep of onderneming die hij gelooft dat het beste voor hem is, evenals vrij om te verdedigen tegen mensen die proberen hem te saboteren ; een vrijwillige tribale samenleving zonder gedwongen associaties.

Natuurlijk zou deze inspanning een onvoorstelbare opoffering en een gevecht vereisen dat waarschijnlijk een generatie zou duren. Anders suggereren zou een leugen zijn. Ik kan onmogelijk iemand overtuigen dat een potentiële toekomst op basis van een hypothetisch model dat offer waard is. Ik heb geen idee of het wel of niet is. Ik kan alleen maar zeggen dat de door globalisten gedomineerde wereld waarin we vandaag leven duidelijk gedoemd is. We kunnen ruzie maken over wat er komt nadat we onze hoofden van de guillotine hebben verwijderd.

Lees hier het hele verhaal ...
Hillary Clinton sluit zich aan bij VN om all-in te gaan voor onbeperkte migratie

Patrick Wood werd geïnterviewd voor dit artikel, dat vervolgens werd gelinkt op DrudgeReport. Beetje bij beetje hoort de wereld onze boodschap over Technocracy! Bedankt aan iedereen die Technocracy Rising en Technocracy heeft ondersteund. Nieuws in het verleden en aan degenen die dat in de toekomst zullen doen. TN Editor

De Verenigde Naties hebben een 'New Urban Agenda'Binnenkort in een stad bij jou in de buurt.

Het werd deze week onthuld in Quito, Ecuador, op de zogenaamde Habitat III-conferentie.

En een deel van het plan, enthousiast omarmd door Hillary Clinton, roept op tot onbeperkte migratie over open grenzen. Migranten die ontheemd zijn door oorlog, falende economieën of andere ontberingen zullen worden beschouwd als 'rechten' hebbend in andere landen dan hun eigen land. Steden worden gezien als de belangrijkste slagvelden en de VN-conferentie in Quito had veel te zeggen over hoe van je stad wordt verwacht dat ze alle soorten migranten, uit alle regio's van de wereld, omhelst.

Inmiddels zijn de meeste Amerikanen die wereldgebeurtenissen volgen bekend met het plan van de VN voor mondiaal bestuur zoals voorzien door de "2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling", goedgekeurd door enkele 190-wereldleiders waaronder president Obama en paus Franciscus in september 2015.

Deze agenda bevat 17-doelen gericht op het beëindigen van honger, het uitroeien van armoede en het wegnemen van wereldwijde inkomensongelijkheid door "onze wereld transformeren"Door ingrijpende veranderingen, ogenschijnlijk gericht op het bevrijden van onder andere grensoverschrijdende" arbeidsmobiliteit ".

Hillary Clinton, gezalfd door Obama als zijn opvolger, zei in een toespraak voor Wall Street-bankiers dat ze de VS voorstelt als onderdeel van een "hemisferische gemeenschappelijke markt met vrijhandel en open grenzen", aldus WikiLeaks.

In een andere bom onthuld door WikiLeaks, vertelde mevrouw Clinton aan Goldman Sachs bankiers dat Amerikanen die immigratie willen beperken zijn "fundamenteel on-Amerikaans. ”Ze heeft ook opgeroepen tot een 550-procent verhoging van de hervestiging van Syrische vluchtelingen in Amerika - dat is 550 procent meer dan Obama's enorm toegenomen niveau van meer dan 12,000 hervestigd in een jaar.

Kortom, Hillary's agenda voor steden lijkt erg veel op de agenda van de VN voor steden zoals vastgelegd in de Nieuw Urban Agenda-document deze week goedgekeurd door wereldleiders in Quito.

"Ze is volledig in overeenstemming met de VN-agenda, aan boord van alles wat ze doen", zegt econoom Patrick Wood, auteur van "Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation. '

Clinton kondigde eerder dit jaar haar $ 135 miljard aan 'elke barrière doorbreken”Programma om de steden van Amerika te transformeren.

In dit plan doet ze 37-beloften en belooft ze alles, van het wegnemen van ziektes tot de bouw van betaalbare woningen in gebieden die momenteel buiten het prijsbereik van vluchtelingen, immigranten, chronisch werklozen en onderwerknemers vallen. Ze is van plan voort te bouwen op de 'successen' van haar man en de regering Obama bij het gebruik van publiek-private partnerschappen om steden te transformeren. Obama's bijdrage op dit gebied omvatte zijn Affirmatively Furthering Fair Housing-regel, die steden die subsidie ​​ontvangen, dwingt om hun voorstedelijke gebieden met weinig criminaliteit, die als 'te wit' worden beschouwd, te voorzien van gesubsidieerde woningen die worden verkocht aan huurders met lage inkomens.

Dit past precies in de 2030-agenda van de VN.

"Ze maakt hier een vooraankondiging dat ze de VN-agenda gaat volgen," zei Wood. "Ze signaleert haar collega-globalisten dat ze 100 procent aan boord is met hun agenda."

Het probleem dat globalisten zoals Obama en Clinton 's nachts wakker houdt, is hoe de ingrijpende veranderingen die in september 2012 in de UN 2030 Agenda zijn vastgelegd op de wereldwijde duurzaamheidstop in New York, kunnen worden doorgevoerd.

Dat is waar Habitat III in het spel komt. Het heet de VN-conferentie over huisvesting en duurzame ontwikkeling of kortweg "Habitat III". De focus ligt op steden in de wereld.

Grootste VN-conferentie ooit

Habitat III werd bijgewoond door maar liefst 50,000 mensen, waaronder meer dan 200 burgemeesters en een andere 140 stadsdelegaties.

Het enige doel van deze conferentie is het goedkeuren van een 24-paginadocument genaamd de New Urban Agenda.

"Het enige doel van de conferentie is om dit document met een rubber te stempelen en het naar de wereld te brengen," zei Wood. “En nu lijkt het erop dat ze dat zijn. Iedereen. Alle naties. '

In dit document liggen de plannen van de globalisten voor steden. Alle steden. Grote, kleine, zelfs kleine steden. Elke Amerikaan die in een stad woont, zal ooit de vruchten zien van het plan dat de VN in petto heeft voor de wereld, zegt Wood, een expert op het gebied van global governance en de technocratiebeweging.

De Habitat-conferentie komt slechts eenmaal per 20 jaar samen, maar als dat het geval is, laat het een spoor van anti-kapitalistische, anti-liberale "wereldwijde normen" achter zich, zegt Wood. Dit zijn de normen waarmee de VN wil dat elke stad ter wereld wordt geëxploiteerd. Ze worden verpakt als 'niet-bindend' en het Congres keurt ze nooit goed.

Maar toch, op de een of andere manier lijken de wereldwijde normen die uit de grote VN-conferenties komen, altijd door te filteren tot zelfs het kleinste Amerikaanse gehucht. Hoe? Via federale subsidies. Elke stad die federale subsidies accepteert, zal op een gegeven moment verplicht zijn om de praktijken te implementeren die de VN 'duurzaam' heeft verklaard.

'Inclusief' door ontwerp, standaard dwingend

Het modewoord in de New Urban Agenda is 'inclusief' of 'inclusiviteit'. Dit concept heeft een lange geschiedenis met wereldwijde elites en technocraten.

De definitie van 'technocratie' zoals gebruikt door de oorspronkelijke technocraten van 1938 was 'de wetenschap van sociale engineering, de wetenschappelijke werking van het hele sociale mechanisme, om goederen en diensten te produceren en te distribueren naar de hele bevolking.' Dat is volgens The Technocrat magazine .

"Ze gebruiken het woord" geheel "twee keer in die definitie, dus ik ben echt niet verbaasd dat we het vandaag op deze conferenties zien opduiken," zei Wood. "Hun bedoeling is om een ​​net te creëren dat 100 procent van de mensen zal vangen."

Het woord "inclusief" of "inclusiviteit" verschijnt niet minder dan 36 keer in het document New Urban Agenda.

"Er is geen uitsluiting," zegt Wood. “Als je het leest document, je vindt bijvoorbeeld onder item 6a, 'transformative commitment', de uitspraak begint 'laat niemand achter'. ”

Diezelfde zin, laat niemand achter, staat in de 2030-agenda van de VN.

"In feite zul je vrijwel overal waar je nu bent bij de VN dit concept vinden," zei Wood. "Het is een beetje verontrustend."

Wood zegt dat de VN een oud concept doet herleven dat in de begindagen van de technocratiebeweging begon te bruisen. De tijd was nog niet gearriveerd, terug in de 1930s, maar nu zijn de dingen anders. De wereld wordt beheerd door big data en de wereld staat te popelen om een ​​reeks geglobaliseerde, één-wereld standaarden voor alles te omarmen, of het nu Common Core-onderwijsnormen zijn, geglobaliseerde politiestandaarden die procureur-generaal Loretta Lynch vorige herfst in de VN aankondigde vorm van het Strong Cities Network, of wereldwijde standaarden voor gezondheidszorg, ala Obamacare. Noem maar op, de Verenigde Naties willen het standaardiseren.

De volgende grote hindernis in de race om de wereld te standaardiseren, is immigratie.

Punt 42 op pagina 7 van de New Urban Agenda spreekt over steden die mogelijkheden bieden voor dialoog, "bijzondere aandacht besteden aan de potentiële bijdragen" van vrouwen en kinderen, ouderen en gehandicapten, "vluchtelingen en intern ontheemden en migranten, ongeacht de migratiestatus, en zonder discriminatie op basis van ras, religie, etniciteit of sociaal-economische status. "

Iedereen is welkom

Wood merkt op dat dat in Amerika precies zou betekenen wat John Podesta, campagnemanager van Clinton, al heeft gezegd - dat iedereen met een rijbewijs moet kunnen stemmen.

"Dit is de manier waarop ik het lees," zei hij. “Het maakt niet uit of ze legaal of illegaal zijn, gezocht of ongewenst, jihadisten of niet-jihadisten, ziek of gezond. Als ze in uw land verschijnen, moeten ze onmiddellijk deelnemen aan de zaken van dat land, in welk land ze zich ook bevinden. '

Volgens de preambule van de nieuwe stedelijke agenda zijn steden de "sleutel tot het aangaan van wereldwijde uitdagingen".

"Dus deze mensen zien steden nu als het belangrijkste ingrediënt voor de implementatie van duurzame ontwikkeling, en ze zeggen dat deze strijd om duurzaamheid zal worden gewonnen of verloren in de steden."

En het VN-document verklaart verder dat deze agenda "de eerste stap is om duurzame ontwikkeling op een geïntegreerde en gecoördineerde manier te operationaliseren op mondiaal, nationaal, subnationaal en lokaal niveau."

In essentie is het een routekaart naar mondiaal bestuur waar Amerikaanse steden niet langer hun richting zullen krijgen van gekozen functionarissen die hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad, of zelfs de staatswetgever, maar de Verenigde Naties zelf. De lokale raden zullen waarschijnlijk niet eens weten dat de regels die ze volgen om in aanmerking te komen voor federale subsidies zijn gebonden aan de duurzaamheidsnormen van de Verenigde Naties.

Steden die zich inzetten voor 'een paradigmaverschuiving'

Het document spreekt over steden die zich committeren aan "een paradigmaverschuiving" in de manier waarop ze "stedelijke ontwikkeling plannen, ontwikkelen en beheren".

"Het is van boven naar beneden," zei Wood. “Ze zeggen dat het een top-down implementatie wordt. Maar voor alle voordelen die duurzame ontwikkeling sinds 1992 heeft geboekt, is er een klacht dat het niet snel genoeg of ver genoeg is gegaan, en dat het niet inclusief genoeg is, dat sommige zakken zijn weggelaten. Dus wat ze hier zeggen is dat dit New Urban Agenda-document echt de eerste stap is om het te operationaliseren. Eerste stap om duurzame ontwikkeling volledig operationeel te maken. Dat is groot."

Lees hier het hele verhaal ...
Grens

Open grenzenbeleid wordt geduwd door democraten, republikeinen en technocraten

Het trilaterale beleid van de Commissie voor het uitwissen van de grenzen van de wereld lijkt in alle politieke partijen goed te gedijen. Het wordt ook ondersteund door andere onsmakelijke personages zoals George Soros. De wereldwijde elite gelooft dat de duurzame ontwikkeling van de VN niet volledig kan worden uitgevoerd zonder eerst een multiculturele samenleving op te richten. TN Editor

Een lid van de Hillary Clinton-campagne prees voormalig president George W. Bush over immigratie, volgens gelekte e-mails uit het account van campagnevoorzitter John Podesta.

Aangezien de campagne probeerde te achterhalen of hij oud-president Bill Clinton wilde laten spreken over immigratie, zijn stafchef Tina Flournoy nam even de tijd om Bush te prijzen.

"43 is zooooo goed," schreef Flournoy in een 2015-e-mail van maart. "Heel goed. Dat is hij tenminste geweest toen ik hem erover zag praten met 42. ”

De rest van de e-mailketen is gewijd aan het risico van Clinton om over immigratie te praten en een mogelijk interview te hebben met Jorge Ramos, een journalist en anker in Fusion's America.

“Dit zou ons derde interview met Jorge Romas zijn - geen daarvan is bijzonder goed geweest. En in het algemeen, proberen we het aantal gezamenlijke 43-evenementen te beheren - we hebben veel verzoeken om hetzelfde, 'merkte Flournoy op.

Podesta gaf snel zijn goedkeuring en zei dat voorbereiding vooraf nodig zou zijn.

Lees hier het hele verhaal ...
George Soros

Soros On EU: 'Zelfbedienend, bedelaar en buurman migratiebeleid'

Dit verhaal is geschreven door George Soros zelf. Hij is een lopende Hegeliaanse dialectiek. Hoewel hij oproept tot een verenigde EU, dringt hij aan op beleid dat het zal breken en vernietigen. Technocraten dringen aan op een wereldwijde economische reset die plaats zal maken voor Technocracy. TN Editor

De vluchtelingencrisis in Europa duwde de Europese Unie al in de richting van desintegratie, toen het op juni 23 de Britten hielp om te stemmen voor de EU Brexit. De vluchtelingencrisis en de Brexit-ramp die het heeft voortgebracht, hebben xenofobe, nationalistische bewegingen versterkt die zullen proberen een aantal aankomende stemmen te winnen - waaronder nationale verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland in 2017, een referendum over het EU-vluchtelingenbeleid op 2 oktober en een herhaling van de Oostenrijkse presidentsverkiezingen op dezelfde dag.

In plaats van zich te verenigen om deze dreiging te weerstaan, zijn de EU-lidstaten steeds minder bereid om met elkaar samen te werken. Ze voeren een zelfbedienend, bedelaar-buurland migratiebeleid - zoals het bouwen van grenshekken - die de Unie verder fragmenteren, de lidstaten ernstig schaden en de wereldwijde mensenrechtennormen ondermijnen.

De huidige fragmentarische reactie op de vluchtelingencrisis, met als hoogtepunt het eerder dit jaar bereikte akkoord tussen de EU en Turkije om de stroom vluchtelingen uit het oostelijke Middellandse Zeegebied te stoppen, vertoont vier fundamentele tekortkomingen. Ten eerste is het niet echt Europees; de overeenkomst met Turkije werd onderhandeld en aan Europa opgelegd door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ten tweede is het ernstig ondergefinancierd. Ten derde heeft het Griekenland getransformeerd tot een de facto houder met onvoldoende voorzieningen.

Het belangrijkste is dat de reactie niet vrijwillig is. De EU probeert quota op te leggen waar veel lidstaten zich krachtig tegen verzetten, waardoor vluchtelingen gedwongen worden om zich te vestigen in landen waar ze niet welkom zijn en niet willen gaan, en anderen naar Turkije terug te keren die Europa op onregelmatige wijze hebben bereikt.

Dit is jammer, want de EU kan niet overleven zonder een alomvattend asiel- en migratiebeleid. De huidige crisis is geen eenmalige gebeurtenis; het voorspelt een periode van hogere migratiedruk voor de nabije toekomst, vanwege verschillende oorzaken. Deze omvatten demografische tekorten in Europa en een bevolkingsexplosie in Afrika; schijnbaar eeuwige politieke en militaire conflicten in de bredere regio; en klimaatverandering.

De overeenkomst met Turkije was vanaf het begin problematisch. Het uitgangspunt van de deal - dat asielzoekers legaal naar Turkije kunnen worden teruggestuurd - is fundamenteel gebrekkig. Turkije is geen 'veilig derde land' voor de meeste Syrische asielzoekers, vooral sinds de mislukte staatsgreep in juli.

Hoe ziet een alomvattende aanpak eruit? Wat zijn uiteindelijke vorm ook zou zijn, het zou op zeven pijlers gebouwd zijn.

Lees hier het hele verhaal ...
George Soros

George Soros spreekt: 'Globalisering' zal 'migratiedruk verhogen'

De hacktivistische groep DCLeaks drong door in de Open Society Foundation van Soros. Soros is geen lid van de elitaire Trilaterale Commissie, maar zijn beleid en acties zijn hier precies in overeenstemming mee. TN Editor

Van George Soros Open Society Foundations anticipeert op een toename van "migratiedruk in de komende decennia", deels als gevolg van "globalisering", volgens een uitgelekt memo waarin een voorgestelde strategie wordt uiteengezet voor een succesvolle beïnvloeding van het immigratiebeleid.

De memo, die werd gepubliceerd door de "hacktivistische" groep DCLeaks, bevat een voorgestelde strategie voor OSF's International Migration Initiative, dat erop gericht is het wereldwijde immigratiebeleid te beïnvloeden. De voorgestelde strategie geeft een voorbeeld weer van het werk van de organisatie van 2016 tot 2019.

“IMI's werk aan migratie speelt zich af tegen een volatiele achtergrond. Meer mensen dan ooit overschrijden grenzen op zoek naar veiligheid en een beter leven, terwijl in bijna elke regio xenofobie, populisme en vijandigheid tegenover migranten toenemen ”, merkt de memo op.

“In sommige contexten beheren overheden migratie via gastarbeidersprogramma's die de rechten van migranten beperken door ze te binden aan banen voor de korte termijn, waarmee wordt voldaan aan de zakelijke vraag naar goedkope arbeid en tegelijkertijd het anti-migrantengevoel wordt gesmaakt. Elders voeren regeringen een beleid van afschrikking en handhaving om migranten buiten te houden. IMI's werk speelt in op beide trends. ”

"De felle oppositie tegen immigratiehervormingen in de VS en Europa, het stijgende aantal doden in het Middellandse Zeegebied en het recordaantal niet-begeleide minderjarigen wijzen op een mislukking van het bestuur en de acceptatie van migratie door het publiek", gaat de notitie verder. “Dit zal worden versterkt als demografische krachten, globalisering, klimaatverandering en conflicten de migratiedruk in de komende decennia verhogen.

Lees hier het hele verhaal ...