21 Agenda


Green Tech Expert: 'Autobezit is onzin'

De Agenda 21 en 2030 van de VN worden gepersonifieerd door deze propaganda: “lopen komt op de eerste plaats, fietsen en scooters op de tweede plaats en het openbaar vervoer op de derde plaats. Auto's zouden pas op de vierde plaats moeten komen. " Dat klopt, u ​​kunt lopen waar u maar wilt.
The Two Faces Of Seattle: 'Wij zijn de groenste' versus 'Nee, we zijn nog steeds bruin'

Seattle heeft lang de mantel van leiderschap opgeëist voor elk links, milieuvriendelijk, Agenda 21 ondersteunend beleid dat op de snoek komt, en toch is zijn praktijk verre van overeenkomend met zijn retoriek en zal dat waarschijnlijk nooit doen. Dergelijk beleid doet niets anders dan prijzen verhogen, eigendomsrechten onderdrukken en bedrijven opzadelen met belachelijke regels en voorschriften.


Minister van Binnenlandse Zaken bestelt allereerste nationaal onderzoek naar kritische mineralen

In overeenstemming met publiek-private partnerschappen heeft minister Zinke een inventaris laten maken van alle minerale hulpbronnen op openbaar en privéterrein in de VS. Wanneer hij stelt: “Andere landen lopen ons ver voor met het in kaart brengen van hun minerale hulpbronnen, wat leidt tot buitenlandse investeringen van de particuliere sector in plaats van hier thuis ”, merkt op dat zijn oog gericht is op investeringen in de particuliere sector.