Blackout: Executive Order On Preventie van online censuur

Afbeelding via Globalresearch.ca
Deel dit verhaal!
Sinds president Trump deze EO op 28 mei 2020 heeft ondertekend, is deze volledig genegeerd en getroffen door een virtuele black-out van rapportage en analyse. De federale kolos is nu nauw gericht op het rechtzetten van reuzen in de sociale media op vrije en beschermde meningsuiting.

Het is het beleid van de Verenigde Staten dat grote online platforms, zoals Twitter en Facebook, als het cruciale middel om de vrije stroom van meningsuiting en ideeën van vandaag te bevorderen, de beschermde meningsuiting niet mogen beperken. ⁃ TN-editor

 

Door de autoriteit die mij door de Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika is verleend, wordt deze als volgt geordend:

sectie 1.  Beleid.  Vrije meningsuiting is het fundament van de Amerikaanse democratie. Onze Founding Fathers beschermden dit heilige recht met het eerste amendement op de grondwet. De vrijheid om ideeën te uiten en erover te debatteren is de basis voor al onze rechten als vrij volk.

In een land dat de vrijheid van meningsuiting lang heeft gekoesterd, kunnen we niet toestaan ​​dat een beperkt aantal onlineplatforms met de hand de toespraak kiest die Amerikanen op internet kunnen raadplegen en overbrengen. Deze praktijk is fundamenteel on-Amerikaans en antidemocratisch. Wanneer grote, machtige socialemediabedrijven meningen censureren waarmee ze het niet eens zijn, oefenen ze een gevaarlijke macht uit. Ze functioneren niet meer als passieve prikborden en moeten worden gezien en behandeld als makers van inhoud.

De groei van onlineplatforms in de afgelopen jaren roept belangrijke vragen op over de toepassing van de idealen van het Eerste Amendement op moderne communicatietechnologie. Tegenwoordig volgen veel Amerikanen het nieuws, houden ze contact met vrienden en familie en delen ze hun mening over actuele gebeurtenissen via sociale media en andere online platforms. Hierdoor functioneren deze platforms in veel opzichten als een 21e-eeuws equivalent van het openbare plein.

Twitter, Facebook, Instagram en YouTube hebben een enorme, zo niet ongekende kracht om de interpretatie van openbare evenementen vorm te geven; om informatie te censureren, verwijderen of verdwijnen; en om te bepalen wat mensen wel of niet zien.

Als president heb ik duidelijk gemaakt dat ik me inzet voor een gratis en open debat op internet. Een dergelijk debat is net zo belangrijk online als op onze universiteiten, onze gemeentehuizen en thuis. Het is essentieel om onze democratie in stand te houden.

Onlineplatforms houden zich bezig met selectieve censuur die ons nationale discours schaadt. Tienduizenden Amerikanen hebben, naast ander verontrustend gedrag, gemeld dat onlineplatforms inhoud als ongepast ‘markeren’, ook al is het niet in strijd met de gestelde servicevoorwaarden; het aanbrengen van onaangekondigde en onverklaarbare wijzigingen in het bedrijfsbeleid die tot gevolg hebben dat bepaalde standpunten worden miskend; en het verwijderen van inhoud en volledige accounts zonder waarschuwing, zonder reden en zonder verhaal.

Twitter besluit nu selectief om een ​​waarschuwingslabel op bepaalde tweets te plaatsen op een manier die duidelijk politieke vooringenomenheid weerspiegelt. Zoals gemeld lijkt Twitter nooit zo'n label op de tweet van een andere politicus te hebben geplaatst. Afgelopen week bleef vertegenwoordiger Adam Schiff zijn volgelingen misleiden door de lang weerlegde Russian Collusion Hoax te leuren, en Twitter markeerde die tweets niet. Het is niet verwonderlijk dat de officier die verantwoordelijk is voor de zogenaamde 'Site Integrity', zijn politieke vooringenomenheid heeft gepronkt in zijn eigen tweets.

Tegelijkertijd roepen onlineplatforms inconsistente, irrationele en ongegronde rechtvaardigingen op om de spraak van Amerikanen hier thuis te censureren of anderszins te beperken, en verschillende onlineplatforms profiteren van en promoten de agressie en desinformatie die wordt verspreid door buitenlandse regeringen zoals China. Een Amerikaans bedrijf creëerde bijvoorbeeld een zoekmachine voor de Chinese Communistische Partij die zoekopdrachten naar "mensenrechten" op de zwarte lijst zou zetten, gegevens die ongunstig waren voor de Chinese Communistische Partij zou hebben verborgen en gebruikers zou hebben gevolgd die geschikt waren voor surveillance. Het heeft ook onderzoekspartnerschappen opgezet in China die directe voordelen opleveren voor het Chinese leger. Andere bedrijven hebben advertenties aanvaard die door de Chinese regering zijn betaald en die valse informatie verspreiden over de massale opsluiting van religieuze minderheden in China, waardoor deze schendingen van de mensenrechten mogelijk worden gemaakt. Ze hebben ook de Chinese propaganda in het buitenland versterkt, onder meer door Chinese overheidsfunctionarissen toe te staan ​​hun platforms te gebruiken om verkeerde informatie over de oorsprong van de COVID-19-pandemie te verspreiden en om pro-democratische protesten in Hong Kong te ondermijnen.

Als natie moeten we verschillende standpunten koesteren en beschermen in de huidige digitale communicatieomgeving waarin alle Amerikanen een stem kunnen en moeten hebben. We moeten transparantie en verantwoording zoeken bij online platforms, en normen en instrumenten aanmoedigen om de integriteit en openheid van het Amerikaanse discours en de vrijheid van meningsuiting te beschermen en te behouden.

sec2.  Beveiligingen tegen online censuur. (a) Het is het beleid van de Verenigde Staten om duidelijke basisregels te bevorderen die een vrij en open debat op internet bevorderen. Een van de belangrijkste basisregels voor dat debat is de immuniteit van aansprakelijkheid die wordt gecreëerd door sectie 230 (c) van de Communications Decency Act (sectie 230 (c)). 47 USC 230 (c). Het is het beleid van de Verenigde Staten dat de reikwijdte van die immuniteit moet worden verduidelijkt: de immuniteit mag niet verder gaan dan de tekst en het doel om bescherming te bieden aan degenen die beweren gebruikers een forum te bieden voor vrije en open meningsuiting, maar in werkelijkheid gebruik hun macht over een essentieel communicatiemiddel om deel te nemen aan misleidende of voorwendselacties die een vrij en open debat onderdrukken door bepaalde standpunten te censureren.

Sectie 230 (c) was bedoeld om vroege rechterlijke uitspraken aan te pakken waarin werd gesteld dat, als een onlineplatform de toegang tot bepaalde inhoud die door anderen is gepost, het daardoor een 'uitgever' zou worden van alle inhoud die op zijn site is gepost voor onrechtmatige doeleinden zoals laster. Zoals de titel van sectie 230 (c) duidelijk maakt, biedt de bepaling beperkte aansprakelijkheid "bescherming" aan een aanbieder van een interactieve computerservice (zoals een onlineplatform) die zich bezighoudt met het "blokkeren van de barmhartige Samaritaan" van schadelijke inhoud. Het congres probeerde met name bescherming te bieden aan onlineplatforms die probeerden minderjarigen te beschermen tegen schadelijke inhoud en bedoeld om ervoor te zorgen dat dergelijke aanbieders niet zouden worden ontmoedigd om schadelijk materiaal te verwijderen. De bepaling was ook bedoeld om de uitdrukkelijke visie van het congres te bevorderen dat internet een "forum is voor een echte diversiteit aan politieke discours". 47 USC 230 (a) (3). De beperkte bescherming die het statuut biedt, moet met deze doeleinden in gedachten worden gehouden.

In het bijzonder wordt in subparagraaf (c) (2) uitdrukkelijk de bescherming tegen "burgerlijke aansprakelijkheid" behandeld en wordt gespecificeerd dat een aanbieder van interactieve computerservices niet aansprakelijk kan worden gesteld "wegens" zijn beslissing te "goeder trouw" om de toegang tot inhoud te beperken die hij beschouwt als "obsceen, obsceen, wellustig, smerig, buitengewoon gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk." Het is het beleid van de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat deze bepaling, voor zover maximaal toegestaan ​​volgens de wet, niet wordt verstoord om aansprakelijkheidsbescherming te bieden aan onlineplatforms die - verre van te 'goeder trouw' handelen om aanstootgevende inhoud te verwijderen - in plaats daarvan in misleidende of voorwendsel acties (vaak in strijd met hun gestelde servicevoorwaarden) om standpunten te verstikken waarmee ze het niet eens zijn. Sectie 230 was niet bedoeld om een ​​handvol bedrijven te laten uitgroeien tot titanen die vitale wegen voor ons nationale discours beheersen onder het mom van het promoten van open forums voor debat, en vervolgens om die kolossen algemene immuniteit te bieden wanneer ze hun macht gebruiken om inhoud en stilte te censureren standpunten die ze niet leuk vinden. Wanneer een interactieve computerserviceprovider de toegang tot inhoud verwijdert of beperkt en zijn acties niet voldoen aan de criteria van subparagraaf (c) (2) (A), houdt hij zich bezig met redactioneel gedrag. Het is het beleid van de Verenigde Staten dat een dergelijke aanbieder het beperkte aansprakelijkheidsschild van subparagraaf (c) (2) (A) terecht verliest en wordt blootgesteld aan aansprakelijkheid zoals elke traditionele redacteur en uitgever die geen online aanbieder is.

(b) Om het beleid beschreven in subsectie (a) van deze sectie te bevorderen, dienen alle uitvoerende afdelingen en agentschappen ervoor te zorgen dat hun toepassing van sectie 230 (c) het enge doel van de sectie correct weerspiegelt en alle passende maatregelen in dit verband te nemen. Bovendien dient de Secretary of Commerce (secretaris) binnen 60 dagen na de datum van dit bevel, in overleg met de procureur-generaal en handelend via de National Telecommunications and Information Administration (NTIA), een verzoekschrift in voor regelgeving bij de federale overheid. Communications Commission (FCC) die de FCC verzoekt om snel voorschriften voor te stellen om het volgende te verduidelijken:

(i) de interactie tussen subparagrafen (c) (1) en (c) (2) van sectie 230, in het bijzonder om de omstandigheden te verduidelijken en te bepalen waaronder een aanbieder van een interactieve computerservice die de toegang tot inhoud beperkt op een manier die niet specifiek beschermd door subparagraaf (c) (2) (A) kan mogelijk ook geen aanspraak maken op bescherming krachtens subparagraaf (c) (1), waarin alleen staat dat een aanbieder niet wordt behandeld als een uitgever of spreker voor het maken van derden beschikbare inhoud en behandelt niet de verantwoordelijkheid van de aanbieder voor zijn eigen redactionele beslissingen;

(ii) de voorwaarden waaronder een actie die de toegang tot of de beschikbaarheid van materiaal beperkt, niet "te goeder trouw" wordt genomen in de zin van subparagraaf (c) (2) (A) van sectie 230, met name of acties kunnen worden "genomen in goede trouw 'als ze:

(A) misleidend, voorwendbaar of in strijd met de servicevoorwaarden van een provider; of

(B) genomen na het niet verstrekken van een adequate kennisgeving, een gemotiveerde uitleg of een zinvolle gelegenheid om te worden gehoord; en

(iii) enige andere voorgestelde regelgeving die de NTIA concludeert, kan geschikt zijn om het beleid beschreven in subsectie (a) van deze sectie te bevorderen.

sec3.  Federale belastingbetalers beschermen tegen de financiering van online platforms die de vrije meningsuiting beperken. (a) Het hoofd van elke uitvoerende afdeling en elk agentschap (agentschap) beoordeelt de federale uitgaven van het agentschap voor reclame en marketing die aan online platforms worden betaald. Een dergelijke beoordeling omvat het bestede bedrag, de online platforms die federale dollars ontvangen en de wettelijke autoriteiten die beschikbaar zijn om hun ontvangst van reclamedollars te beperken.

b) Binnen 30 dagen na de datum van dit bevel rapporteert het hoofd van elk agentschap zijn bevindingen aan de directeur van het Bureau van Beheer en Begroting.

(c) Het ministerie van Justitie beoordeelt de op gezichtspunten gebaseerde spraakbeperkingen die worden opgelegd door elk onlineplatform dat is geïdentificeerd in het rapport beschreven in subsectie (b) van deze sectie en beoordeelt of onlineplatforms problematische voertuigen zijn voor overheidstoespraak vanwege gezichtspuntdiscriminatie, misleiding van consumenten of andere slechte praktijken.

sec4.  Federale herziening van oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken. (a) Het is het beleid van de Verenigde Staten dat grote onlineplatforms, zoals Twitter en Facebook, als cruciaal middel om de vrije stroom van meningsuiting en ideeën vandaag de dag te bevorderen, beschermde meningsuiting niet mogen beperken. Het Hooggerechtshof heeft opgemerkt dat sociale mediasites, als het moderne openbare plein, "misschien wel de krachtigste mechanismen kunnen bieden die een particuliere burger ter beschikking staan ​​om zijn of haar stem te laten horen".  Packingham tegen North Carolina137 S. Ct. 1730, 1737 (2017). Communicatie via deze kanalen is belangrijk geworden voor een zinvolle deelname aan de Amerikaanse democratie, ook voor het indienen van petities op gekozen leiders. Deze sites bieden het publiek een belangrijk forum voor anderen om deel te nemen aan vrije meningsuiting en debat.  CfPruneYard-winkelcentrum v. Robins447 US 74, 85-89 (1980).

(b) In mei 2019 lanceerde het Witte Huis een Tech Bias Reporting-tool waarmee Amerikanen incidenten van online censuur kunnen melden. In slechts enkele weken ontving het Witte Huis meer dan 16,000 klachten over onlineplatforms die gebruikers censureerden of anderszins actie ondernamen op basis van hun politieke standpunten. Het Witte Huis zal dergelijke ontvangen klachten indienen bij het ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission (FTC).

(c) De FTC zal overwegen maatregelen te nemen, indien gepast en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken in of die de handel beïnvloeden, te verbieden, overeenkomstig sectie 45 van titel 15, United States Code. Dergelijke oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken kunnen praktijken omvatten van entiteiten die onder sectie 230 vallen en die spraak beperken op een manier die niet strookt met de publieke verklaringen van die entiteiten over die praktijken.

(d) Voor grote onlineplatforms die enorme arena's zijn voor openbaar debat, waaronder het sociale mediaplatform Twitter, zal de FTC ook, in overeenstemming met haar wettelijke autoriteit, overwegen of klachten betrekking hebben op schendingen van de wet die betrekking hebben op het beleid uiteengezet in artikel 4 ( a) van deze bestelling. De FTC zal overwegen een rapport op te stellen waarin dergelijke klachten worden beschreven en het rapport openbaar te maken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

sec5.  Beoordeling door de staat van oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken en anti-discriminatiewetten. (a) De procureur-generaal richt een werkgroep op met betrekking tot de mogelijke handhaving van staatsstatuten die onlineplatforms verbieden deel te nemen aan oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken. De werkgroep zal ook modelwetgeving ontwikkelen ter overweging door wetgevers in staten waar bestaande statuten de Amerikanen niet beschermen tegen dergelijke oneerlijke en misleidende handelingen en praktijken. De werkgroep nodigt de procureurs-generaal van de staat uit voor bespreking en overleg, voor zover van toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

(b) Klachten beschreven in sectie 4 (b) van deze bestelling worden gedeeld met de werkgroep, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De werkgroep verzamelt ook openbaar beschikbare informatie over:

(i) meer controle van gebruikers op basis van de andere gebruikers die ze kiezen te volgen, of hun interacties met andere gebruikers;

(ii) algoritmen om inhoud of gebruikers te onderdrukken op basis van indicaties van politieke afstemming of standpunt;

(iii) differentieel beleid dat anderszins ontoelaatbaar gedrag mogelijk maakt, wanneer het wordt gepleegd door rekeningen die zijn verbonden met de Chinese Communistische Partij of andere antidemocratische verenigingen of regeringen;

(iv) vertrouwen op externe entiteiten, waaronder aannemers, mediaorganisaties en individuen, met aanwijzingen van vooringenomenheid om inhoud te beoordelen; en

(v) handelingen die het vermogen van gebruikers met bepaalde standpunten om geld te verdienen op het platform beperken in vergelijking met andere gebruikers die zich op dezelfde manier bevinden.

sec6.  Wetgeving. De procureur-generaal zal een voorstel uitwerken voor federale wetgeving die nuttig zou zijn om de beleidsdoelstellingen van dit besluit te bevorderen.

sec7.  Definitie. Voor de doeleinden van deze bestelling betekent de term "online platform" elke website of applicatie waarmee gebruikers inhoud kunnen creëren en delen of deelnemen aan sociale netwerken, of een algemene zoekmachine.

sec8.  Algemene bepalingen. (a) Niets in deze volgorde mag worden geïnterpreteerd als een aantasting of anderszins van invloed op:

i) de bevoegdheid die bij wet is verleend aan een uitvoerende afdeling of agentschap, of het hoofd daarvan; of

(ii) de functies van de directeur van de Office of Management and Budget met betrekking tot budgettaire, administratieve of wetgevingsvoorstellen.

(b) Dit bevel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van kredieten.

(c) Dit bevel is niet bedoeld en creëert geen recht of voordeel, inhoudelijk of procedureel, afdwingbaar in de wet of in billijkheid door een partij tegen de Verenigde Staten, haar afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar functionarissen, werknemers , of agenten, of een andere persoon.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

2 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Tama

Dank u! Ik had dit nergens anders gezien dan hier. Nogmaals bedankt voor het plaatsen van dit bericht. Delen. En bidden voor Amerika!

Patricia

Ik waardeer het ook. Ik heb verschillende van mijn opmerkingen uit de utube laten verdwijnen