VN-lidstaten: stappenplan voor informatietechnologie om doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken

Deel dit verhaal!
TN Opmerking: de hectische inspanningen van de VN voor de verspreiding en penetratie van internetdiensten over de hele wereld is omdat zij geloven dat ICT een belangrijke factor is voor duurzame ontwikkeling. Zo kunnen 'verbonden' mensen op afstand worden gehersenspoeld en bestuurd met weinig inspanning van een centrale autoriteit.

Nu het gordijn is gesloten voor de tweedaagse evaluatie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van de resultaten van de Wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS), hebben de lidstaten een slotdocument aangenomen dat tot doel heeft de digitale kloof te overbruggen, de vrijheid van meningsuiting te waarborgen en internetgovernance aan te pakken om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

"ICT [informatie- en communicatietechnologie] heeft een steeds belangrijkere rol gespeeld bij het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling, zoals het verhogen van de productiviteit, het faciliteren van handel, het creëren van hoogwaardige banen, het leveren van op ICT gebaseerde diensten zoals e-gezondheid en e-learning, en het verbeteren van bestuur", aldus Mogens Lykketoft, voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, die de conferentie bijeenriep, bekend als de WSIS+10 bijeenkomst op hoog niveau, die dinsdag begon en gisteravond werd afgesloten.

Met een soortgelijke noot, UN Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei dat ICT een motor zou kunnen zijn voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's), vooral omdat deze herziening op hoog niveau slechts drie maanden na de goedkeuring van de 2030 Agenda. "Ze kunnen deze wereldwijde onderneming aandrijven", zei hij.

Hoewel meer dan 4/5 van de huishoudens in de ontwikkelde wereld toegang heeft tot internet, blijft er volgens de lidstaten een kritieke digitale kloof bestaan, aangezien de meerderheid van de huishoudens in ontwikkelingslanden deze toegang niet heeft, aldus de Uitkomst document.

"Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking - toch hebben 200 miljoen minder vrouwen dan mannen toegang tot internet", benadrukte dhr. Ban, eraan toevoegend dat "we deze scheidslijnen moeten overbruggen."

Het resultaat drong er daarom op aan het beleid en het internationale partnerschap te versterken om de infrastructuurcapaciteiten te verbeteren en de financiering in dit verband te verhogen.

Door de uitkomst van de evaluatie bevestigden de VN-lidstaten ook hun "gemeenschappelijke wens en toewijding aan de WSIS-visie om een ​​mensgerichte, inclusieve en ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij op te bouwen", en beloofden ze ICT na te streven voor duurzame ontwikkeling, de digitale en kenniskloven te overbruggen, en bevestigden opnieuw dat "als een essentieel fundament van de informatiemaatschappij ... dezelfde rechten die mensen offline hebben, ook online moeten worden beschermd."

Ondertussen zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan, zoals cybercriminaliteit, cyberaanvallen en het gebruik van ICT voor terroristische doeleinden. Deze dreigingen hebben regeringen gewezen op de noodzaak om meer inspanningen te leveren om de nationale veiligheid aan te pakken, samen met de belangrijke rol van internationaal recht bij het opbouwen van vertrouwen in ICT.

De uitkomst onderstreepte verder de noodzaak van actieve betrokkenheid van regeringen, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en andere belanghebbenden en besloot ook om het mandaat van het Internet Governance Forum (IGF) met nog eens tien jaar te verlengen, en noemde het een effectief platform voor relevante discussies.

De Algemene Vergadering kwam ook overeen dat zij in 2025 een bijeenkomst op hoog niveau zal houden over de algehele evaluatie van de implementatie van de WSIS-resultaten.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

4 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Robin Lillicrapp

Het was een warme dag gisteren. Vroeg in de avond viel de stroom uit. Uit een enquêtegesprek met de energieleverancier bleek dat ze op de hoogte waren van een storing in mijn gebied, maar geen oorzaak of duur konden specificeren. Een snelle controle van buren aan weerszijden onthulde geen onderbreking van hun elektriciteit. Hun macht was gereticuleerd langs de lijnen die in onze buurt gebruikelijk zijn. Toen ik beoordeelde dat mijn stroomonderbrekers allemaal in orde waren - geen storingen in huis - zag ik dat het gegevensscherm op de Slimme Meter leeg was. Daardoor wist ik dat het geen lokaal tekort was aan... Lees verder "

Alison Ryan

Ja, de VN beschouwt "ICT als een belangrijke factor voor duurzame ontwikkeling". Een ander voorbeeld is SWANSAT, het Super-Wide Area Network-satellietsysteem dat in 2016 van start gaat. SWANSAT werd gepresenteerd als een effectief economisch model voor het overbruggen van de digitale kloof tussen de minst ontwikkelde landen (MOL's) en ontwikkelingslanden (DC's) om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken en een wereldwijde netwerkmaatschappij te ontwikkelen. Zie links http://www.swansat.com/faqs.htm#top http://www.itu.int/net/wsis/goldenbook/search/display.asp?Quest=8061732&lang=en http://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/projects/Project/Details?projectId=1194273977 http://www.swansat.com/milestones.htm SWANSAT 's constellatie van drie krachtige geosynchrone telecommunicatiesatellieten zal infrastructuur bieden voor één alomtegenwoordig, naadloos wereldwijd breedbandnetwerk, of Single OmniSystem, dat de digitalisering van transmissietechnologieën integreert, waaronder: Telefoon- en faxdiensten/... Lees verder "

Alison

SWANSAT werkt aan een systeem van één wereldorde. Deze DEMARCHE EN MANIFEST (http://documents.mx/documents/federal-ministry-of-economics-and-technology.html) verklaart volledig te voldoen aan en te vertrouwen op • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Zie p8 • Millenniumverklaring van de Verenigde Naties, 2000. Zie p36 -37 • Ministeriële verklaring van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) van 2000. Zie pagina 36-37 Het SWANSAT-systeem Shareware Telecommunications™ economisch model • Beoogt duurzame ontwikkeling en harmonieuze ontwikkeling van een wereldwijde netwerkmaatschappij te verzekeren. Zie blz. 40 • Draagt ​​bij aan een lage CO41-voetafdruk voor levering van ICT-diensten via satelliet wereldwijd. Zie p. XNUMX • Helpt verminderen te vergemakkelijken... Lees verder "