Klaus Schwab: "...Wie die technologieën beheerst, zal op de een of andere manier de meester van de wereld zijn."

Deel dit verhaal!
Zowel technocratie als transhumanisme hebben permanent wortel geschoten in de islamitische wereld. De VAE wil de wereldleider zijn in financiële technologieën (FinTech) en ook de eerste zijn die de ruimte koloniseert. Verder begeren ze het transhumane idee om aan de dood te ontsnappen. Ze zijn ook nauw verbonden met het World Economic Forum en de Verenigde Naties.

De World Government Summit is mede opgericht door het World Economic Forum, een westerse constructie die streeft naar wereldheerschappij door middel van technocratie en transhumanisme. De volledig autocratische islamitische wereld is een perfecte voedingsbodem voor beide om te floreren omdat de mensen er niets over te zeggen hebben.

Dit is een kritisch artikel om in zijn geheel te lezen. De auteur woont in Zweden. ⁃ TN-editor

Tijdens de World Government Summit 2023, die op 13 en 15 februari in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten werd gehouden, verkondigde de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, dat wie de technologieën van de vierde industriële revolutie beheerst, de meester zal zijn van de wereld.

Schwab werd ingeleid door de voorzitter van de vergadering, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Het was duidelijk wie hoger in rang was. Zelfs in de onlangs uitgebrachte herdenkingsfilm voor de tiende verjaardag van de World Government Summit is Schwab de openingsspreker.[1]

World Government Summit werd in 2013 opgericht als "Government Summit" door de absolute monarch van Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum (hij is ook de premier van de Verenigde Arabische Emiraten). Volgens Schwab functioneerde de bijeenkomst als een "klein broertje" van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. In 2016 werd de Government Summit opgewaardeerd tot een organisatie en veranderde de naam in de "World Government Summit" om haar ambities weer te geven om een ​​grotere rol te spelen op de internationale arena en haar samenwerking met mondiale instellingen en organisaties zoals de VN te versterken. , WEF en de Wereldbank.[2] Om dit te onderstrepen, de SDG's in actie In datzelfde jaar is het initiatief gestart.[3]

Het doel van het forum is om een ​​kennisplatform te vormen op het “kruispunt tussen overheid, futurisme, technologie en innovatie”. Naast Gergawi bestaat de leiding uit de twee ministers van de VAE Ohood Bint Khalfan Al Roumi en  Omar Sultan Al Olama. Alle drie zijn ze nauw verbonden met het World Economic Forum. Gergawi is lid van de WEF Leadership Council, terwijl Ohood en Omar Young Global Leaders zijn (respectievelijk klas van 2012 en 2022).

Mohammad Al Gergawi, Minister van Kabinetszaken VAE en voorzitter van de World Government Summit

World Economic Forum is zowel mede-oprichter als een hechte strategische partner. Tegenwoordig is de World Government Summit hun tak in het Midden-Oosten, terwijl het Sultanaat Dubai op zijn beurt dient als laboratorium waar de futuristische concepten en technologieën die Schwab in zijn boeken propageert, getest kunnen worden. Het is een futuristisch modelland en vormt het mekka van de futuristen. Zo kondigden de Verenigde Arabische Emiraten dit jaar aan voornemens te zijn een digitale centralebankvaluta te lanceren.[4] Het land creëerde in 2006 ook een ruimteprogramma dat ertoe leidde dat in 2021 een ruimtesonde naar de planeet Mars werd gestuurd.

Maar ook de Verenigde Naties doen vanaf het begin mee als strategische partner. Sindsdien hebben zich een aantal hulporganen zoals UNESCO, UNICEF, ILO en WHO aangesloten.

Hieruit blijkt ook dat het WEF en de VN al enkele jaren nauw samenwerken voordat hun partnerschap in juni 2019 officieel werd.

Börge Brende & Klaus Schwab (WEF) en António Guterres & Amina Mohammed (VN)

De VN heeft ook een nauwe band met de Verenigde Arabische Emiraten (via een strategisch partnerschap) sinds het land meer dan 50 jaar geleden onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk. Het land is tegenwoordig het logistieke knooppunt van de VN in het Midden-Oosten en een groot aantal VN-agentschappen is in het land vertegenwoordigd.

Dit jaar wordt ook de VN-klimaatbijeenkomst COP28 in Dubai georganiseerd.[5] Aangezien het land de op zes na grootste oliereserves ter wereld en de zeventiende grootste aardgasreserves herbergt, zal het ongetwijfeld een beetje moeilijk zijn om hun bezorgdheid over het klimaat serieus te nemen. De rijkdom van het hele land en de futuristische metropool Dubai zijn gebouwd met behulp van de gigantische olie-inkomsten. Hun inzet gaat eerder over de technologische transformatie die de "klimaatcrisis" motiveert.

De Verenigde Arabische Emiraten is een autocratische monarchie zonder volksvertegenwoordiging en heeft talloze mensenrechtenschendingen begaan. Dat Klaus Schwab geen problemen ziet met de nauwe samenwerking is misschien wel begrijpelijk. Er is geen oppositie toegestaan ​​die nee kan zeggen tegen de futuristische bewakingsagenda. Maar het feit dat de zogenaamd humanitaire VN nauw samenwerkt met autoritaire en machtige leiders, is des te moeilijker te verteren. Maar aan de andere kant zijn alle ongeveer 30 dictaturen ter wereld lid van de VN.

Naast Klaus Schwab werd de vergadering van dit jaar bijgewoond door een aantal trouwe schildknapen van de agenda, zoals het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie Ngozi Iweala, IMF-hoofd Kristalina Georgieva, WHO-hoofd Tedros Ghebreyesus (Tedros was er al in 2018 en sprak over het creëren van "een wereld zonder pandemieën"!!)[6]Henrietta Fore (UNICEF), Nick Clegg (Meta), en tegenstrijdige futurist Elon Musk (SpaceX, Neuralink en Starlink).

De top brengt ook een aantal aangesloten bedrijven samen die nauwe banden hebben met World Economic Forum als GooglemetaAmazoneVisaPWCMcKinseyBoston Consulting Group en  Accenture.

In zijn "State of the World-adres" [!] verklaarde Klaus Schwab dat we aan het begin staan ​​van een omvangrijke technologische transformatie die de komende decennia alles zal veranderen.

Kunstmatige intelligentie, maar niet alleen kunstmatige intelligentie, maar ook de Metaverse, nieuwe ruimtetechnologieën, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Synthetische biologie. Ons leven over tien jaar zal er totaal anders uitzien...

Volgens Klaus is het belangrijk om het voortouw te nemen in deze ontwikkeling om uiteindelijk als “de heerser van de wereld” te kunnen staan.

…en wie die technologieën beheerst, zal op de een of andere manier de meester van de wereld zijn.

Om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen, is het cruciaal om de nodige leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.

Waar Klaus naar verwijst, is dat het de volgzame, aanpasbare en veerkrachtige zijn die het beste zullen presteren. Dat wil zeggen, degenen die het futuristische pad betreden en het idee van de duurzame utopie die Klaus en het WEF vertegenwoordigen. Hij zei ook dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op onaangename verrassingen!

Want er zullen zeker zijn wat wij de zwarte zwanen noemen. De onaangename verrassingen die op ons pad komen.

(Een "zwarte zwaan" is "een onwaarschijnlijke en onvoorspelbare gebeurtenis die mogelijk ernstige gevolgen kan hebben".)

Volgens Klaus moeten de huidige wereldwijde crises die een gefragmenteerde wereld hebben gecreëerd, niet echt als crises worden gezien, omdat ze in feite een uitdrukking zijn van "diepe systemische transformatieprocessen". Klaus voorspelt ook dat de omwentelingsprocessen die we de afgelopen jaren hebben gezien, zullen escaleren. Dit volgt grotendeels de door geschetste scenario's  Rockefeller Foundation's Scenario's voor de toekomst van technologie en ontwikkeling en in de door de VN gesteunde  Groot transitie-initiatief. Het is hoofdauteur, de futurist Paul Raskin, schreef in Reis naar Earthland: De grote overgang naar planetaire beschaving (2016):

…verschillende triggers kunnen een algemene, systeembrede crisis veroorzaken. Een abrupte klimaatverandering kan namelijk leiden tot voedseltekorten, economische instabiliteit, massale migratie en conflicten. Een pandemie, verspreid door de mobiele welvarende en ontwortelde armen, zou heinde en verre kunnen rimpelen en zorginstellingen overweldigen. De chaos veroorzaakt door een macroterroristische aanslag kan overgaan in een degeneratieve cyclus van geweld en wanorde. Een absoluut tekort aan vitale hulpbronnen, zoals water, olie en bouwland, kan een tsunami van chaos veroorzaken. Een ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem zou een cascade van domino-ontwrichting kunnen ontketenen.[7]

Het is geen kwestie van terugkeren naar de wereld zoals die bestond voordat de crisis toesloeg. Wat er gebeurt, is dat de oude wereld aan stukken wordt geslagen zodat de nieuwe en "betere" orde als een feniks kan oprijzen. Schwab heeft het over 'wij' die de wereld opnieuw moeten globaliseren. Maar deze keer met een nieuw management dat effectief "koolstofdioxide kan zuiveren" en de wereld kan leiden naar nulemissie in 2050. Terug naar Raskin's scenario's voor de toekomst:

De Planetaire Fase, geboren uit een systemische crisis, dringt aan op een systemische reactie.

Een gerevitaliseerde VN

Dit is waar de Verenigde Naties komt als redder op het toneel. Tijdens de top, secretaris-generaal van de VN António Guterres, in een toespraak van het VN-hoofdkwartier, zei dat de World Government Summit een wereldwijd platform heeft opgericht dat zal helpen de regeringen van de toekomst vorm te geven. Guterres sprak over de noodzaak om het mondiale bestuur te versterken om de "klimaatramp" het hoofd te bieden en om de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen te halen:

We hebben iedereen nodig – in de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en daarbuiten – om samen te werken voor het algemeen welzijn. Dit is onze gezamenlijke agenda.

Guterres gelooft dat hij het antwoord heeft op de systeemcrisis die de wereld treft na de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Die van de VN Onze gemeenschappelijke agenda, die in 2021 werd geïntroduceerd en naar verwachting zal worden aangenomen op de Top van de toekomst, zal in september 2024 een geheel nieuwe set tools bieden voor het effectief beheersen van wereldcrises (en wereldbevolking). Meer specifiek, de geplande Noodplatform is bedoeld om geselecteerde vertegenwoordigers van de wereldwijde gemeenschap (VN-organen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld) bijeen te brengen om "noodsituaties" zoals "klimaatcrises", "pandemieën", "zwarte zwaangebeurtenissen" en "grote gebeurtenissen in de ruimte" (lees meer hierover in mijn artikel Noodplatform).

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en echoot het autoritaire Fort wereld scenario in Geweldige overgang, waar “een verbeterde VN” wordt gebruikt als coördinatieplatform om draconische maatregelen te implementeren met behulp van Big Data en bewakingstechnologie om de belangen en middelen van de “nieuwe machtselite” te beschermen.

De World Government Summit biedt een forum waar al deze ideeën aan bod komen. Ze willen de toekomstige ontwikkeling niet alleen proberen te voorspellen, maar ook helpen sturen in de gewenste richting. Zoals Klaus Schwab zei tijdens De grote verhalende ontmoeting in Dubai in november 2021:

Om de toekomst vorm te geven. Je moet je eerst de toekomst voorstellen. Je moet de toekomst ontwerpen. En dan moet je uitvoeren.[8]

Via de WGS interactieve tool “Technologie Radar” je kunt ook inzicht krijgen in de toekomst die de futuristen verlangen en hoe ver de technologische ontwikkeling op een aantal verschillende gebieden is gekomen. Meer dan 150 opkomende technologieën worden hier geïdentificeerd, in kaart gebracht, elk gepositioneerd om de mate van volwassenheid aan te geven. [9]  Het wiel leest als een kaart over elk dystopisch sciencefictionconcept dat ooit is bedacht en heeft ondertitels als Big Brother, Virtual Matrix en Post-Human Citizen. Maar deze keer niet om ons ervoor te waarschuwen, maar om te vieren dat ze eindelijk beschikbaar zijn, of naar verwachting in de nabije toekomst zullen zijn.

Hier vinden we beschrijvingen van hoe een sociaal kredietsysteem zou kunnen werken:

Deze technologische ontwikkeling kan burgers helpen om optimale burgerschapsscores te behalen of kan leiden tot uitsluiting en uiteindelijk verbanning.

Verschillende bewakingssystemen zouden burgers met een lage score direct kunnen markeren en hen beter kunnen volgen dan burgers met een hoge score. Elk wangedrag, ongeacht de ernst, zou worden opgemerkt en onmiddellijk worden bestraft met behulp van robotpolitie-audits.

Dubai Future-forum

Museum van de toekomst, Dubai

In oktober 2022 werd voor het eerst de conferentie Dubai Future Forum georganiseerd in de Museum van de toekomst. Achter het initiatief staat de Dubai Future Foundation, die wordt geleid door Kroonprins Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) en waartoe ook de leidende trojka van de World Government Summit behoort. In samenwerking met het World Economic Forum beheert de Dubai Future Foundation ook het lokale Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie in Verenigde Arabische Emiraten .[10]

De bijeenkomst bracht 45 internationale instellingen en 400 experts samen met als doel "designing the future". Hier werden thema's besproken als "de toekomst van onze wereld", "Het beperken van existentiële risico's door vooruitzien", en de mogelijkheden voor de menselijke beschaving om een ​​"interplanetaire beschaving" te worden.[11] De agenda was duidelijk verweven met de toekomstige agenda van de VN (Denken en handelen voor toekomstige generaties) door de deelname van beiden UN Global Pulse en  VN Toekomstforum. Onder de sprekers waren Zweedse transhumanisten Anders Sandberg van het Future of Humanity Institute en  Jeroen Glenn van Het millenniumproject.

Tijdens de bijeenkomst wordt Wereldwijde toekomstige samenleving werd ook opgericht. Een alliantie van futuristen die is opgericht om van het Museum van de Toekomst in Dubai een thuis te maken voor 's werelds futuristen en visionairs.[12] Dit is als het moderne equivalent van de zoektocht van de heilige Romeinse keizer Rudolph II om alle leidende alchemisten in Praag in de 16e eeuw te verzamelen. De futuristen zijn de alchemisten van de 21e eeuw.

In een gesprek tussen Al Gergawi en collega-futurist Dr. Michio Kaku bespraken de enorme technologische veranderingen die de komende 50 jaar worden verwacht. Net als Schwab stelt Kaku zich een transhumanistische toekomst voor die de definitie van wat het betekent om mens te zijn verandert. Een totale samensmelting tussen mens en machine.

Computers zullen verdwijnen en worden vervangen door chips die in onze hersenen zijn ingebed. We zullen telepathisch communiceren – en we zullen onze herinneringen en emoties kunnen vastleggen. Televisie zal ook verdwijnen en internet zal neurologisch bedraad zijn. We zullen kwantumcomputers sneller en krachtiger gebruiken dan alles wat we eerder hebben gezien.[13]

Kaku gelooft ook dat de digitalisering van de hersenen ertoe zal leiden dat we onsterfelijk worden.

Voor futuristen lijkt er geen enkele twijfel te bestaan. Ze dromen ervan een digitale ascensie te maken om in het nieuwe millennium supermensen te worden. Onze menselijkheid en samenleving willen behouden zoals die is en afzien van het aanbod om te worden "opgewaardeerd" met implantaten, wordt geclassificeerd als achterhaald en "bioconservatief". Zoals Klaus Schwab zei in zijn toespraak:

Je kunt de nieuwe technologieën niet inhalen. Je moet een voorloper zijn. Want anders sta je aan de verliezende kant.

We lijken te zijn overgenomen door een extreme en bizarre technocultus. De vraag is hoe we onszelf kunnen redden van deze onrealistische utopisten met grootheidswaanzin en hoe we een toekomst kunnen creëren die onze menselijkheid echt ten goede komt? Misschien is het tijd voor een "Major Outer Space Event" waarbij deze futuristische sekte op een enkele reis naar Mars wordt gestuurd? Elon Musk heeft de intentie uitgesproken om in 2029 met SpaceX van start te gaan. De vraag is, kunnen we het ons veroorloven om zo lang te wachten?

voetnoten:

[1] Top van de wereldregering | 10 jaar, www.youtube.com/watch?v=2MsFP8DuWZg

[2] Wereldregeringtop (2016), Wereldregeringtop 2016, www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2016/coffee-table-books_english-ebook292f7ac4e97c6578b2f8ff0000a7ddb6.pdf?sfvrsn=17531f0a_2

[3] World Government Summit (2023), SDG's in actie, sdg.worldgovernmentsummit.org/

[4] Cointelegraph (2023), centrale bank van de VAE geeft CBDC uit als onderdeel van haar financiële transformatieprogramma, cointelegraph.com/news/uae-central-bank-to-issue-cbdc-as-part-of-its-financial-transformation-programma

[5] COP28 VAE, www.cop28.com/en/

[6] Kunnen we een pandemische vrije wereld creëren? Dr. Tedros Ghebreyesus – WGS 2018, www.youtube.com/watch?v=3SbRgYF1ONo

[7] Raskin-Paul (2016), Reis naar Earthland – De Grote Overgang naar Planetaire Beschaving, Tellus Instituut, greattransition.org/images/GTI_publications/Journey-to-Earthland.pdf

[8] WEF (2021), Een oproep voor het grote verhaal, www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/sessions/a-call-for-the-great-narrative

[9] WGS (2023), Technologieradar, Digitaal burgerschap, radar.envisioning.io/wgs-citizenship/?c=tech_SZmGFBRuoPzt8onJw

[10] VAE Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie (2023), c4ir.ae/

[11] Dubai Future Foundation (2022), Agenda, www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum/agenda

[12] Dubai Future Foundation (2022), Dubai Future Forum concludeert, een weg banen voor een veelbelovende toekomst, www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-future-forum-concludes-setting-pathway-for-a-promising-future/

[13] Dubai Future Foundation (2022), Dubai kan wereldwijd testbed voor de toekomst worden,
www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-can-become-global-testbed-for-the-future-says-mohammad-al-gergawi/

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

7 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Klaus Schwab: "...Wie deze technologieën beheerst, zal op de een of andere manier de meester van de wereld zijn." […]

Doelpunt

Keine der monotheïstische religies zagen andere, als dat van de mens alle in seinem Schöpfer verantwortlich sei, und – ja! – Verpflichtet, sich irdischen Autoritäten zu entziehen, die in de abwendige machen wollen. Wat is er mis met Juden, Christen en Muslims gleichermaßen zu. Als je vrij bent, is het anders om te scheiden. Die in de Schriften die de religies hebben gekondigd Konsequenzen voor de Entscheidung gegen Gott en voor de "Pharaonen" met alle mogelijke grauenhaft.

Erik Nielsen

Dit is heel interessant. Kunt u aangeven waar dit in de bijbel of koran staat?

Erik Nielsen

Waarom kunnen deze idioten niet gewoon een normaal leven leiden?

[…] Geplaatst op 3 april 2023 Klaus Schwab: "...Wie deze technologieën beheerst, zal op de een of andere manier de meester van de wereld zijn." […]

Joe

Dus als je CO2 laag genoeg krijgt, zullen we allemaal verhongeren van geen plantenleven; is dat het plan?

georgeOh

Klaus, het kan me niet schelen HOE je het doet, sterf gewoon zo snel mogelijk. Je bent een plaag voor de mensheid.