EU-Parlement verklaart klimaatnoodsituatie

klimaat noodsituatieWikimedia Commons, Takver
Deel dit verhaal!
De hele wereld, inclusief de EU, stort zich in voor de klimaatnoodzwendel, ter voorbereiding op een economische reset die plaats zal maken voor een volledige technocratie die het kapitalisme en de vrije onderneming zal vervangen. ⁃ TN-editor

EU moet zich verbinden tot netto nul broeikasgasemissies door 2050 op de VN-conferentie, zegt het Parlement.

Vooruitlopend op de VN COP25 Klimaatveranderingsconferentie in 2-13 december in Madrid, keurde het Parlement donderdag een resolutie goed waarin een klimaat- en milieunoodsituatie in Europa en wereldwijd werd verklaard. Ze willen ook dat de Commissie ervoor zorgt dat alle relevante wetgevings- en budgettaire voorstellen volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot onder 1.5 ° C.

In een afzonderlijke resolutie dringt het Parlement er bij de EU op aan haar strategie om klimaatneutraliteit te bereiken zo snel mogelijk, en uiterlijk door 2050, voor te leggen aan het VN-Verdrag inzake klimaatverandering. Europarlementsleden roepen de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op om een ​​55-reductiedoelstelling van broeikasgasemissies door 2030 op te nemen in de Europese Green Deal.

Meer wereldwijde emissiereducties voor luchtvaart en scheepvaart

Europarlementsleden zeggen dat de huidige luchtvaart- en scheepvaartambities niet voldoen aan de noodzakelijke emissiereducties. Alle landen moeten emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart opnemen in hun nationale bijdrageplannen (NDC's), zeggen ze, en sporen de Commissie aan om

voorstellen om de maritieme sector op te nemen in het EU-emissiehandelssysteem (ETS).

Meer financiële steun om klimaatverandering te bestrijden

EU-landen moeten hun bijdragen aan de internationale minstens verdubbelen Green Climate Fund, Zegt het Parlement. EU-lidstaten zijn de grootste verstrekkers van openbare klimaatfinanciering en de EU-begroting moet haar internationale verplichtingen volledig nakomen. Ze merken ook op dat toezeggingen van ontwikkelde landen niet voldoen aan de collectieve doelstelling van 100 miljard USD per jaar vanaf 2020.

Ten slotte roepen ze alle EU-landen op om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen door 2020 geleidelijk af te schaffen.

“Het Europees Parlement heeft zojuist een ambitieus standpunt ingenomen met het oog op de aanstaande COP 25 in Madrid. Gezien de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu is het essentieel om onze uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen in 2030. Het geeft ook een duidelijk en tijdig signaal af aan de Commissie een paar weken voor de publicatie van de mededeling over de Green Deal "", aldus Pascal Canfin (RE, FR), voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, tijdens het debat op maandag.

Achtergrond

De resolutie over het verklaren van een klimaat- en milieu-noodsituatie werd aangenomen met 429 stemmen voor, 225 stemmen tegen en 19 onthoudingen. Het Europees Parlement heeft de resolutie over COP25 aangenomen met 430 stemmen voor, 190 stemmen tegen en 34 onthoudingen.

Een aantal landen, lokale overheden en wetenschappers hebben verklaard dat onze planeet geconfronteerd wordt met een noodsituatie in het klimaat.

Het De Europese Commissie heeft het doel al voorgesteld van netto nulemissies door 2050, maar de Europese Raad heeft het nog steeds niet goedgekeurd, aangezien Polen, Hongarije en Tsjechië tegen zijn.

Parlement op de COP25

COP25 zal plaatsvinden in Madrid 2-13 december 2019. De voorzitter van het Europees Parlement David Maria Sassoli, (S&D, IT) zal de officiële opening bijwonen. Een delegatie van het Europees Parlement, geleid door Bas Eickhout (Greens, NL), zal er 9-14 december zijn.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

2 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties