Duitsland bedreigt Naomi Seibt met gevangenisstraf over klimaat 'ontkenning'

Deel dit verhaal!
Naomi Seibt is de niet-alarmistische tegenhanger van hysterische Greta Thunberg. Naomi brengt logica en feiten op tafel over klimaatverandering en moedigt mensen aan om na te denken, maar zij is degene die de Duitse autoriteiten de gevangenis in willen gooien. ⁃ TN-editor

Het antwoord op onze oproep voor Naomi Seibt was geweldig - maar meer van ons moeten haar helpen, omdat de Staatsmedia Autoriteit in Noordrijn-Westfalen, in de hoop het recht van Naomi om YouTube-video's met kritiek op de Party Line over het klimaat te plaatsen, zou verstoren. , hebben haar niet alleen bedreigd met twee enorme boetes en twee reeksen kosten, maar ook met de gevangenis.

Naomi heeft echt onze hulp nodig. Als je al hebt gedoneerd, hartelijk dank voor je vrijgevigheid. In slechts 1000 uur is meer dan $ 24 per maand toegezegd. Laat het maar komen - ze heeft elke cent nodig. Doneer gewoon rechtstreeks aan Naomi. Doe het nu, zo niet eerder.

Naomi's verdedigingsadvocaat heeft al één succes behaald: de Autoriteit is gedwongen haar campagne op te geven om haar te dwingen de eerste van de drie video's waarover ze klaagt te verwijderen, omdat ze de film maakte lang voordat ze iemand van het Heartland Institute had ontmoet, wat de Autoriteit niet leuk vindt omdat ze haar enkele vermelding ervan in een van de drie video's waarover wordt geklaagd beschouwen als "productplaatsing", in strijd met de anti-vrije-spraakwet van Noordrijn-Westfalen, waar ze woont.

Hoewel de twee video's waarover de Autoriteit blijft klagen een eerste overtreding zouden vormen - Naomi is tenslotte pas 19 en kan niet worden geweten dat ze wist dat de vrijheid van meningsuiting in haar deel van Duitsland was afgesloten door een duistere en afwijzende wet - de Autoriteit probeert haar een boete van 1000 euro te laten betalen, plus nog eens 200 euro voor elk van de twee video's: in totaal 2400 euro. Als ze niet betaalt, is dit de dreiging die deze ellendelingen hebben gemaakt:

“Als de tenuitvoerlegging van de dwangsom niet lukt, kan de bevoegde administratieve rechtbank op verzoek van de handhavingsautoriteiten de eerste verplichte opsluiting bevelen. De vervangende verplichte detentie is minimaal één dag en maximaal twee weken. '

IK WIL DAT JE DENKT

Welkom bij het Heartland Institute 2020

Geplaatst op 11 februari 2020

Dag iedereen. Mijn naam is Naomi Seibt en ik ben een nieuw lid bij het Heartland Institute. En ik heb heel goed nieuws voor je. De wereld eindigt niet door klimaatverandering. Sterker nog, over 12 jaar zullen we er nog steeds zijn, terloops foto's maken op onze iPhone 18s, tweeten over de huidige president op Twitter en tieren over de laatste roddels over beroemdheden. We worden momenteel echter gedwongen een zeer dystopische agenda van klimaatalarmisme te voeren, die ons vertelt dat wij als mensen de planeet vernietigen en dat vooral de jongeren geen toekomst hebben: dat de dieren sterven, dat we de natuur verpesten.

Ik geloof echt dat veel leden van Antifa, Fridays for Future-groepen, Rebellion Extinction, ik geloof echt dat veel van hen goede bedoelingen hebben, maar ze zijn oprecht bang voor het einde van de wereld, en bang dat hun ouders en grootouders de planeet verpesten, dat het verbreekt relaties, het verbreekt families en wij van het Heartland Institute willen de waarheid verspreiden over de wetenschap achter klimaatrealisme, wat in wezen het tegenovergestelde is van klimaatalarmisme.

Veel mensen ontwikkelen nu eigenlijk psychische stoornissen en noemen het eco-angst en eco-depressie. En ik denk dat het belangrijk is dat we nu handelen en dit hele mainstream verhaal van angst zaaien en klimaatalarmisme veranderen, omdat het ons in feite gewoon gegijzeld houdt in onze eigen hersenen.

Met dat alles gezegd, laat een agenda die je probeert af te beelden als een energiezuigende bloedzuiger op de planeet niet in je hersenen komen en al je gepassioneerde geest wegnemen.

Ik wil niet dat je in paniek raakt. Ik wil dat je nadenkt.

Zou u een boete van 1000 euro plus 200 euro kosten opleggen, of een gevangenisstraf van maximaal twee weken, voor die korte, onschadelijke video die niet veel meer doet dan aankondigen aan Naomi's 46,000 abonnees dat ze voor het Heartland Institute zou gaan werken? Dit was een eerste "overtreding" - als "overtreding" het juiste woord was, wat het natuurlijk niet is. Zou u een tiener opsluiten die eigenlijk niets verkeerds heeft gezegd of gedaan, behalve om haar recht op vrije meningsuiting uit te oefenen in overeenstemming met het Europees Mensenrechtenverdrag? Nee. Maar welkom in het Europa van vandaag.

Hier is de volledige tekst van de tweede video, waarin Heartland helemaal niet wordt genoemd. Het is een toespraak die Naomi in Duitsland gaf. Heartland had er absoluut niets mee te maken, betaalde er niet voor en had op geen enkele manier invloed op de inhoud. Veel van het materiaal, inclusief gegevens en zelfs enkele directe citaten, kwam uit een toespraak die Naomi me een paar weken eerder in München had horen houden:

ANTI-GRETA of PRO-MENS?

Geplaatst op 16 februari 2020

Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is een onderwerp geworden dat zo onbetwistbaar is dat iedereen die zelfs maar een vleugje scepsis durft te uiten, onmiddellijk een 'klimaatdenker' wordt genoemd. En, van alle mensen, zijn het degenen die ons de neiging hebben om "nazi's" te noemen die niet beseffen dat dit een werkelijk walgelijke manier is om de ernst van de Holocaust te bespotten. Ik geef persoonlijk de voorkeur aan de term "Climate Realist". [Applaus]

Maar waarom zou je, in de context van zo'n diepgaand en wetenschappelijk onderwerp, luisteren naar een meisje met lang blond haar dat een toespraak houdt? En - ja, precies - deze vraag, "Waarom luister je naar een jong meisje?", Is dezelfde vraag die ik elke week stel aan de mensen die uitgaan en protesteren voor Fridays for Future, als Greta-aanbidders.

En daarom vraag ik u om niet elk woord dat ik zeg onvoorwaardelijk te geloven, maar om mij de kans te geven om te spreken, goed te luisteren, en dan uw onderzoek te blijven doen en uw eigen mening te vormen over de klimaatverandering en andere politieke onderwerp. Ik kan me soms vergissen. Creëer geen ideologie uit iets dat een jong meisje te zeggen heeft, ongeacht de politieke kant waar ze voor staat.

Alle voorspellingen die het IPCC, waarvan u waarschijnlijk al eerder hebt gehoord, sinds 1990 zijn gepubliceerd, worden niet ondersteund door het empirische bewijs. In de laatste tientallen jaren is de opwarming van de aarde veel minder ernstig geweest dan aanvankelijk was voorspeld door het IPCC. Ze schreven dat we per decennium een ​​derde van een graad van opwarming van de aarde zouden verwachten. Welnu, die voorspelling is mislukt, dus noemen ze het nu "Klimaatverandering" in plaats van "Opwarming van de aarde". Bovendien hebben ze de omvang van de opwarming van de aarde overschat, ook al zijn de CO2-emissies meer gestegen dan verwacht door het IPCC - wat ons laat zien hoe succesvol al die politieke "klimaatconferenties" met hun doelstellingen voor CO2-reductie zijn geweest in recente jaren.

Bovendien zijn alle hypothesen die het IPCC heeft opgesteld volledig gebaseerd op klimaatmodellen. Dit betekent dus dat ze veel klimaatgerelateerde variabelen bedenken waarvan ze denken dat ze een effect hebben op de opwarming van de aarde. Maar in werkelijkheid kunnen die variabelen klimaatprocessen onmogelijk nauwkeurig beschrijven, omdat het klimaat veel te complex is om door een computermodel te worden afgebeeld. We moeten rekening houden met zoveel factoren, zoals de samenstelling van het aardoppervlak, feedbackreacties, van water in al zijn samengevoegde fasen, mechanismen in de atmosfeer - en hoe zit het met de zon? Heeft iemand de immense impact van de zon op het klimaat overwogen in vergelijking met door de mens veroorzaakte CO2-emissies?
De klimaatmodellen van het IPCC voorspellen dat je een opwarmingseffect krijgt van 4.1 graden per verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Wanneer we echter de omgekeerde berekening toepassen met echte temperatuurgegevens sinds 1850, zullen we zien dat CO2-emissies slechts 1.4 graden van de werkelijke extra opwarming vertegenwoordigen. Dat betekent dus dat die klimaatmodellen rekenen met versterkende factoren die de prognoses van de opwarming van de aarde kunstmatig opblazen.

Maar wat zo gevaarlijk is aan dit alles, is dat we nu echte politiek doen met deze fictieve wetenschap - en dat werkt niet. [Applaus]

De mens overschat zijn macht als hij denkt dat zijn plastic rietje een significant effect op het klimaat kan hebben. Bovendien is het ongelooflijk primitief om 'klimaat' in één adem te verwarren met 'weer', en dat is wat de meeste mensen doen. Deze overschatting van de macht van de mens leidt tot een hysterische implementatie van het klimaatbeleid en we mogen zo'n impulsieve reactie niet tolereren omdat de gevolgen voor onze samenleving nadelig zullen zijn. We weten dat.

Het wetenschappelijke scepticisme van klimaatalarmisten faalt zelfs bij de meest simpele vragen: wat is de ideale globale gemiddelde oppervlaktetemperatuur voor de aarde? [Applaus]. Heeft iemand je ooit een antwoord op die vraag gegeven? En zo niet, dan betekent dat dat we niet eens een basis hebben waarop we een evaluatie kunnen baseren op de gevolgen van de opwarming van de aarde. Misschien is de opwarming van de aarde niet eens zo schadelijk. Maar zolang we geen simpele vragen beantwoorden, kunnen we geen impulsieve politieke reacties tolereren. [Applaus] En dit is precies wat duidelijk wordt: het gaat niet om wetenschap. Het draait allemaal om politiek. Het gaat over het onderdrukken van scepsis. Het gaat over de onderdrukking van vrije wetenschap en vrije meningsuiting, en daarom moeten we terugvechten. [Applaus]

En ze aanbidden allemaal Greta, een jonge en onschuldige, maar ook als een volkomen onvolwassen en ongeschoold meisje dat schaamteloos misbruikt wordt voor de perfide agenda van klimaathysterie. En daarom wil ik dit heel duidelijk maken: ik ben niet de anti-Greta. Want dat is precies het label dat die demonstranten buiten willen dat ik omarm, zodat ze een andere zondebok hebben die ze samen met de rest van hun tegenstanders in een simpele doos kunnen stoppen.

Het bericht dat ik wil verzenden is veel meer dan "Anti-Greta". Ik ben geen "Anti-Greta". Ik dwing niemand om hun dogma's over klimaatverandering op te geven. Ik wil dat we meer discussiemogelijkheden krijgen. Ik wil dat we naar elkaar luisteren. En ik wil dat we wetenschappelijke sceptici worden. [Applaus]

Door ons in de media verkeerd voor te stellen, kwaadaardige slogans te reciteren om ons te belasteren en ons te verbieden openbare optredens te geven, willen ze ons elke mogelijkheid ontzeggen om ons uit te spreken, omdat onze woorden en vrije gedachten een bedreiging vormen voor degenen wier wereldbeschouwingen zijn niet meer dan een ideologisch complex op wankele grondslagen. [Applaus]

Nee, ik ben geen "Anti-Greta" en we zijn geen "Klimaatontkenners". We mogen niemand ons laten vernederen en ons tot leden van de gecontroleerde oppositie maken. Want we hebben onze eigen positieve ambities, ideeën en kwaliteiten. We zijn niet "Anti-Nature", maar "Pro-Science," Pro-Innovation "," Pro-Sensible Environemtnal Policies "; en, belangrijker nog, we zijn "Pro-Human". [Applaus]

De ware anti-houding behoort tot de vijanden van de rede - de voorstanders van het anti-humanisme. [Applaus]

We zijn geen parasieten op de planeet. Al honderden jaren onderzoeken, onderzoeken, bedenken en bouwen we aan een gezondere, betere en vrijere samenleving. We moeten ons niet in een strak keurslijf van overbelasting steken. We mogen onszelf en de mensen uit zeer arme derdewereldlanden niet de toegang tot goedkope en betrouwbare energie ontzeggen. We mogen de hoop van de jonge generatie op een goede toekomst niet wegnemen en hen in een ecodepressie drijven. [Applaus]

Verlaat dit evenement dus alstublieft niet met een diepe woede tegen Greta of de demonstranten of zelfs de media die ons misschien willen afbeelden als klimaatontkenners of radicale rechtse egoïsten. Het wordt tijd dat we een einde maken aan deze deprimerende 'anti'-houding. Woede en paniek behoren tot onze tegenstanders. [Applaus]

Mijn laatste woorden: ik wil niet dat je in paniek raakt. Ik wil dat je nadenkt. [Staande ovatie]

Sommige commentatoren op mijn eerste stuk over dit ontluikende internationale schandaal konden niet helemaal geloven dat boetes - en, zoals nu blijkt, gevangenisstraffen - mogelijk zouden zijn opgelegd in wat een democratisch land zou moeten zijn zonder enige hoorzitting. Maar dat is precies wat er gebeurde.

Erger nog, toen de Autoriteit eiste dat Naomi op haar oorspronkelijke brief zou reageren, gaf ze haar een angstaanjagend korte tijd om gedetailleerd te reageren. Toch was ze erg ziek geweest met een aandoening die bijna fataal bleek te zijn, dus schreef haar advocaat om meer tijd te vragen. De Autoriteit schonk er geen aandacht aan en vaardigde hoe dan ook de vraag naar boetes en kosten uit.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

22 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Karlijn

1) Jederhoed das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten en sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. " Dit is paragraaf 1 van artikel 5 van het Duitse "Grundgesetz" (grondwet - aangezien Duitsland nog geen goede grondwet heeft). Vertaling: “Eenieder heeft het recht zijn mening te uiten en te promoten [dwz te verspreiden] door middel van het gesproken woord, schriftelijk en met afbeeldingen, en om zichzelf te informeren vanuit algemene... Lees verder "

JCLincoln

Ja, und die Regierung macht die Dinge immer rechtmäßig? Op welchem ​​Planeten leben Sie?

FS S

uitstekende post

Achim

Wie geeft er iets om die wetten?

elle

Het klinkt alsof Duitse nazi's binnen de regering weer een serieuze opmars maken. Teruggaan naar de oude manieren, he, Duitsland? Kan niet eerlijk winnen, dus je hebt je vuist neergeslagen in ontkenning, een kind wilt opsluiten en diegenen wilt vermoorden die zelf kunnen / kunnen denken. Gott'a raak die mensen kwijt - zeker! Wanneer begint de afronding voor iemand die iets heeft gezegd dat jouw FU-perspectief niet leuk vindt? Binnenkort, blijkbaar omdat uw regering al wetten maakt die hiertoe leiden? Waar zit je in de gevangenkampen, de ovens voor het koken van alle andersdenkenden, medische voorzieningen voor genetische aanleg... Lees verder "

3 jaar geleden voor het laatst bewerkt door Elle
Jack Cooper

U weet het misschien al, maar het probleem is niet alleen Duitsland. Dit gebeurt op wereldschaal. Er is een nieuw type nazi, ze worden 'neoliberalen' genoemd, die liberale BS prediken terwijl ze de rechten en vrijheden van andere mensen wegnemen. De neoliberale agenda wordt overal geïmplementeerd en tenzij we er allemaal voor staan ​​en ze stoppen, zullen we in een wereld zonder vrijheid leven.

elle

Goed bewust. U hebt mijn andere geschriften niet gelezen, begrijp ik. Ik ben hier al heel, heel lang mee bezig. Ben het eens met de ideeën die u hierboven uiteenzet, maar niet met de politieke labels - er zijn geen labels om op hun wereldwijde politieke macht te slaan omdat deze wereldwijd IS. 'Ze' behoren allemaal tot één criminele gedragsclub. Katherine Austin-Fitts noemt hun organisatie een syndicaat, voor een duidelijkere definitie. Zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, vormen deze individuen een groep die in het verleden de Zwarte Hand wordt genoemd. Waarom? Leden zijn op één lijn gebracht door genetica en / of ideologie - er zijn er maar een paar duizend.... Lees verder "

3 jaar geleden voor het laatst bewerkt door Elle
Mike Adams

Dit heeft niets te maken met nazi's, maar alles met een dictatoriale regering die op de heup is verbonden met globalisten wiens belangrijkste agenda een éénwereldregering is. Dit verwijt van de nazi's wordt vermoeiend.

Achim

Het Berlijnse kartel van corporate partijen zijn de rechtsopvolgers van het Derde Rijk. Er zijn geen reguliere vredesverdragen, Duitsland verkeert nog steeds in staat van oorlog met 54 staten. Het is een trustee-administratie van de geallieerde machten die alleen als administratie bedoeld is. Duitsland is geen staat in de zin van internationaal recht, we hebben geen grondwet die door het Duitse volk is opgesteld.

3 jaar geleden voor het laatst bewerkt door achim
S Abraham

Dit lijkt het teken te zijn van de dingen die in de nabije toekomst over de hele wereld gaan gebeuren. Zoals onze Heer Jezus Christus zei: "de nacht komt dat niemand kan werken". Degenen die het licht van de wereld volgen, zullen nooit in duisternis wandelen, maar zullen het licht van het leven hebben.

David Parker

Ik heb geprobeerd te doneren, maar paypal.me werkt niet.

Stephan Bond

Goed voor Naomi, het is geweldig om te zien dat er jongeren zijn die de wereldwijde bedreiging voor de mensheid kunnen doorzien, of het nu gaat om door de mens veroorzaakte klimaatverandering of een dodelijk nepvirus. Het is het bewijs dat dit allemaal oplichterij is, terwijl, zoals je hebt laten zien, Greta het schijnende licht is omdat ze past bij de agenda van de wereldwijde elites. In feite kijkt Naomi alleen maar naar de 'FEITEN' en ze liegen niet, toch ...

Jasper

Er is een cyclische verandering gaande met het klimaat, maar de mens heeft er niets aan en kan er niets aan doen. Het wordt een Grand Solar Minimum genoemd, dat ongeveer elke 220 jaar voorkomt. De huidige piek bereikt rond het jaar 2030. Het virus is een oefening in massale massacontrole. Ze moeten erg tevreden zijn met de manier waarop het werkt. Constante verstoringen en afleidingen zullen doorgaan totdat het te laat is voor mensen om zich voor te bereiden. Ze moeten de wereldbevolking drastisch verminderen om de zaken beter beheersbaar te maken. Ga de stad uit.

Dagmar Grof

Ik denk dat ze recht heeft op haar mening. Velen op deze planeet hebben dezelfde. Het mijne is dat het antwoord ergens tussenin ligt, maar dichter bij dat van Greta dan dat van Naomi. De systematische vernietiging van de regenwouden van de wereld wordt niet door de natuur gedaan, maar door de mens en ons zuurstofgehalte daalt ermee en ons klimaat verandert erdoor. Woestijngebieden groeien en ook bosbranden, hoewel veel van die direct door mensen worden veroorzaakt om verschillende redenen, voornamelijk hebzucht en winst voor iemand. Het voorkomen van niet-schadelijke energiesystemen die worden gebruikt in... Lees verder "

Luwte

Vergeet niet dat de Australische bosbranden zijn veroorzaakt door brandstichters van de CCP-agent. Die duidelijk hard aan het werk waren om Australië in brand te steken, precies op het moment van de wereldwijde protesten tegen klimaatverandering wereldwijd, gecontroleerd door nepnieuwsmedia, en de communistische visionairen die over het algemeen vijanden zijn van de vrije wereld, werden betaald door CCP $.

Susie

Je hoeft alleen maar in de ogen van deze twee jonge vrouwen te kijken om te zien wat het intelligenter lijkt.

Luwte

Naomi heeft de krachten gebundeld met "echte wetenschappers" in plaats van het nepnieuws dat wordt betaald om te spelen, klimaatalarmistische pseudowetenschappers, zoals de totaal beruchte Michael Mann en zijn "hockeystick". Ik ben verbaasd dat de Duitse autoriteiten Naomi niet hebben afgevoerd naar een psychiatrische beoordelingseenheid, zoals gebruikelijk is in Duitsland, dat slechts één corrupte arts nodig heeft om haar in te richten, die minimaal twee weken zonder bezoek moet worden vastgehouden, zoals ik me de technieken herinner die werden gebruikt door de mislukte nazi-staat. Een Duitse advocaat werd gestuurd voor psychiatrische beoordeling voor het leiden van protesten over de wuhna... Lees verder "

Antonio:

Ik ken de wetten in Duitsland echter niet, ze zou aanspraak kunnen maken op de status van schuldeiser als de meerderjarigheid 21 jaar oud was. Wat ik bedoel is dat ze heel goed in staat zou zijn om de rechtbank een contractaanbieding te doen voor een schuldige aanklacht. Nog een woorden; onder haar crediteurenstatus (Naomi: Seibt :), in tegenstelling tot haar Fiction Person Status = NAOMI SEIBT, moet ze de rechtbank een contract aanbieden van $ 10,000.0 euro als betaling van de bank aan haar, voor het accepteren van de schuldige aanklacht onder haar eigendom van de Naam, aangezien de rechtbank hoogstwaarschijnlijk een onder de... Lees verder "

carl

Weet je waar het allemaal vandaan komt? Bekijk de Bilderbergers

tRuTh_Be_ToLd

"Klimaatontkenning-isme". Is dat een term van dezelfde (((ones))) die ons "Holocaust Denial-isme" gaf ???

SMBraun

Was het de genaue Vorwürf für die Geldstrafe?