Canada onthult het kernconflict van onze tijd

Deel dit verhaal!
Dit artikel is verhelderend, maar mist de realiteit van statelijke actoren zoals Trudeau die de nuttige idioten zijn voor Technocracy. Trudeau is geen tiran met losse kanonnen. Integendeel, hij is nauw betrokken bij technocraten van het World Economic Forum, die hem zien als een surrogaat voor hun ambities om de hele planeet over te nemen. ⁃ TN-editor

De confrontatie van Justin Trudeau met de Canadese vrachtwagenchauffeurs is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis van de Covid-pandemie – niet vanwege de uiteindelijke uitkomst, wat dat ook mag zijn, maar vanwege wat het symboliseert. Het vangt, in perfecte microkosmos, de spanningen tussen de concurrerende eisen van de tijd: vrijheid versus veiligheid; de rechtsstaat versus flexibel 'responsive' bestuur; de prioriteiten van de arbeiders versus die van de zoomende bourgeoisie; de behoefte aan echte menselijke interactie en erbij horen versus de beloften van geweldige online isolatie; de ervaringen van de gewone man, die weet waar het pijn doet, versus die van de professionele expertklasse, die niets weet dat niet in een formule kan worden uitgedrukt.

Maar meer dan dat alles geeft het ons een lens waardoor we een veel dieper, veel ouder conflict met een veel grotere reikwijdte kunnen bekijken - een conflict dat niet alleen ten grondslag ligt aan de strijd van het Covid-tijdperk, maar ook aan de moderniteit zelf. Aan de ene kant de staat, die de hele samenleving transparant wil maken voor zijn macht. Aan de andere kant alternatieve bronnen van gezag: het gezin, de kerk, de gemeenschap, het bedrijf, de boerderij en het menselijke individu zelf.

Eeuwenlang heeft de staat een stille oorlog gevoerd tegen die concurrenten en ze naar zijn hand gezet. Het heeft dit niet gedaan door middel van samenzwering of opzettelijke strategie, maar alleen door het doelbewust nastreven, generatie na generatie van politieke leiders, naar één doel: legitimiteit. Regeringen en andere staatsorganen ontlenen hun legitimiteit, en dus hun machtsposities, aan het overtuigen van de bevolking dat ze nodig zijn.

Ze doen dit door te suggereren dat het zonder hun tussenkomst slecht zal aflopen; aan hun lot overgelaten, zullen gewone mensen lijden. Het gezin, de kerk, de gemeenschap, het bedrijf, de boerderij, het menselijke individu - deze zijn onvoldoende om het welzijn van de mens te verzekeren. Die taak is alleen de staat toegerust om te volbrengen, want alleen de staat kan de bevolking opgeleid, gezond, veilig, welvarend en tevreden houden. Aangezien dit het geval is, is alleen de staat geschikt om macht in te zetten - en alleen degenen die de staat regeren, zijn geschikt om te regeren.

De logica van dit argument is natuurlijk groot geschreven in de Covid-reactie in de ontwikkelde wereld. Wat houdt ons 'veilig'? Zeker geen traditionele bronnen van hulp, zoals de kerk of het gezin. Zeker geen individuele mensen, die niet te vertrouwen zijn om zich verantwoordelijk te gedragen of risico's voor zichzelf in te schatten.

Nee - het is alleen de staat, eerst met zijn lockdowns, dan met zijn sociale afstand, zijn maskermandaten, zijn vaccinprogramma's en de laatste tijd zijn vaccinmandaten en 'paspoorten'. Het is alleen de macht van de staat die redt en beveiligt. En aangezien alleen de staat kan redden, is het de enige legitieme bron van autoriteit – natuurlijk samen met zijn leiders.

De staat die zichzelf op deze manier als redder afschildert, is overduidelijk vals en absurd gezien wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Maar hoe vals en absurd het ook is, het blijft de subtekst achter het hele Covid-beleid. Justin Trudeau moet zijn legitimiteit ergens vandaan halen om aan de macht te blijven. En hij voelt – politiek beest dat hij is – dat hij het kan afleiden van de Canadese staat (met hemzelf aan het roer natuurlijk) als het enige dat tussen het Canadese publiek en lijden en dood staat.

Het is de staat, onthoud – in dit geval met zijn vaccinmandaten – die redt en beveiligt. Zonder dit, zo luidt de redenering, zou de bevolking lijden en sterven terwijl Covid in opstand kwam. De politieke logica is onontkoombaar. Voor een man als Trudeau, zonder principe, behalve dat hij alleen geschikt is om te regeren, is er maar één pad om te volgen. Sta erop dat het de staat is die redt en beveiligt, en dat alles wat hem in de weg staat - vrachtwagenchauffeurs opgelet - daarom onder zijn hielen moet worden verpletterd.

De vrachtwagenchauffeurs vertegenwoordigen op hun beurt alles wat de staat veracht. Ze hebben een sociale en politieke macht die daarvan onafhankelijk is, en vormen daarom een ​​van de alternatieve machtsbronnen die ze haat en vreest. Deze macht komt niet van een of andere instelling die de vrachtwagenchauffeurs domineren, maar eenvoudig van hun status onder wat ik de yeomanry-klassen zal noemen - bijna het laatste bastion van zelfvoorziening en onafhankelijkheid in een moderne samenleving als Canada.

In een ontwikkelde economie ontlenen de meeste beroepsklassen – artsen, academici, leraren, ambtenaren en dergelijke – hun inkomen en status geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, aan het bestaan ​​van de staat. Als ze geen ambtenaar zijn, is hun status gebaseerd op een regelgevend apparaat dat alleen de staat kan bouwen en afdwingen. Dit geldt natuurlijk ook voor de onderklasse, die vaak bijna volledig afhankelijk is van de staat om in hun behoeften te voorzien. De leden van deze klassen vormen geen bedreiging voor de legitimiteit van de staat, simpelweg omdat ze die nodig hebben. Als gevolg daarvan is het volkomen gelukkig om hun bestaan ​​​​te tolereren - en het zou inderdaad willen dat de hele samenleving op die manier geneigd was. Een bevolking die volledig afhankelijk is van de staat, zal nooit de noodzaak van de groei van haar macht in twijfel trekken en dus haar vermogen om haar eigen legitimiteit te ondersteunen.

Maar in het midden bevinden zich die mensen, de moderne yeomanry, die hun inkomsten uit particuliere bronnen halen, als eenmanszaken, eigenaren van kleine bedrijven of werknemers van KMO's. Deze moderne yeomen zijn onafhankelijk, zien zelfvoorziening als een deugd en vertrouwen op zichzelf en hun relaties met anderen in plaats van op de staat. Ze vormen een natuurlijke barrière voor zijn gezag. Simpel gezegd, ze hebben het niet nodig. Ze verdienen hun geld door het gebruik van een bepaalde vaardigheid die anderen waarderen en dus betalen op de open markt.

Of de staat al dan niet bestaat, is niet van belang voor hun succes - en inderdaad, het staat hen vaak in de weg. Dit zijn het soort mensen die bij het zien van een probleem geneigd zijn zelf een oplossing te zoeken. En zij zijn precies het soort mensen dat zelf een besluit wil nemen over het nemen van een vaccin en gezondheidsgerelateerde risico's in het algemeen wil beoordelen.

De moderne staat heeft onophoudelijk en heimelijk oorlog gevoerd tegen in het bijzonder de yeomanry. Bij elke stap probeert het hun zakelijke aangelegenheden te regelen, hun vrijheid te beperken en hun welvaart in beslag te nemen. Daar is altijd een zogenaamd 'goede' reden voor. Maar het draagt ​​bij aan een onophoudelijk afnemen van hun onafhankelijkheid en kracht. Het is geen toeval dat ze in het Britse spraakgebruik worden omschreven als de 'squeezed middle' - verpletterd als ze zijn tussen de van de welvaart afhankelijke onderklasse enerzijds en de witteboordenprofessionals die hun rijkdom direct of indirect putten uit de staat anderzijds.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

4 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Lees origineel artikel […]

ik bedoel maar

De mensen achter de schermen claimen 'alomtegenwoordigheid'. Je moet het ze geven; je hebt geen enkele privacy. Ze weten alles van je, google maps wijst rechtstreeks naar je huis! De vrachtwagenchauffeurs voor wie ik ben, weten misschien niet in welk gevaar ze verkeren. Kijk maar naar 6 januari in de VS! Iedereen die heeft gedoneerd is nu bekend, net als in de VS als je geld geeft aan een conservatieve groepering of politicus die je wordt gemarkeerd. Hoe kan het dat deze tirannen in elke regering die 'conservatieven' in het parlement hebben, conservatieven in huis en senaat in de VS... Lees verder "

Freeland_Dave

De weg naar de hel is breed geplaveid met de goede bedoelingen van mannen die zitten en niets doen. Ja conservatisme gaat langzaam, vooral om de juiste weg te kunnen ontdekken. Liberalen hebben de neiging zichzelf in een probleem te zien door te handelen naar het eerste idee dat ze bedenken dat goed klinkt en dan blindelings zo snel vooruit te gaan dat ze de mislukte resultaten van hun inspanningen pas achteraf zien en de zaken in het algemeen veel erger hebben gemaakt dan toen ze begonnen. Ondanks hun fouten zullen ze steevast vasthouden aan hun mislukte plannen, denkend... Lees verder "

ik bedoel maar

Conservatieven moeten verdediging en aanval leren! Ze laten voor het grootste deel in de steek wat ze beloofden in speleologie, en als ze 'christen' zijn, zijn ze God ongehoorzaam door NIET te doen wat ze beloofden in het handhaven van Gods wetten. Een conservatief kan niet VOOR abortus zijn, en het homohuwelijk, open grenzen, zware belastingen, een grote overheid. Ze moeten het grootste respect hebben voor ouderen, weduwen en wezen, liefde voor kinderen en vervolgde christenen over de hele wereld. Ik hoor NOOIT dat ze vervolgde christenen redden! Dit is niet moeilijk!

1 jaar geleden voor het laatst bewerkt door justsayin