1 June 2023

Studie: koolstofvoetafdruk van in het laboratorium gekweekt rundvlees "Orders of Magnitude" Erger dan veeteelt

Dus de Technocrat-oorlog tegen rood vlees en de boeren die het produceren, heeft toch niets met CO2 te maken. De productie van nepvlees is "ordes van grootte" erger dan traditionele productiemiddelen, dwz boerderijen en boerderijen. De oorlog tegen CO2 is net zo nep als het nepvlees dat in laboratoria wordt geproduceerd, en moet worden afgewezen voor wat het is: fraude.


Het risico om COVID-19 op te lopen stijgt met elke mRNA-opname die u maakt

Een collegiaal getoetste studie toont nu onomstotelijk aan dat het risico op COVID-19-infectie toeneemt met elke extra vaxx of booster die u krijgt. We weten nu dat mRNA-injecties de verspreiding van het virus niet hebben afgeremd en ook geen infectie hebben voorkomen, zoals algemeen werd beweerd. Dus, wat was het doel van mRNA-opnamen? Kortom, ze begonnen met de genetische manipulatie van de menselijke soort.


Green Monkey-DNA gevonden in COVID-19-opnamen

De wielen komen los van Big Pharma's massale fraude gepleegd op de mensheid. Omdat er echte wetenschappelijke onderzoeken plaatsvinden, en die tijd kosten, is gebleken dat de mRNA-opnamen grote hoeveelheden DNA bevatten en afkomstig zijn uit meerdere bronnen, die in staat zijn om uw DNA permanent te veranderen. Eenmaal gewijzigd, kunnen ze niet meer worden teruggedraaid. Het mogelijke resultaat is een levenslange chronische ziekte of overlijden.