30 januari 2023

Bloomberg: 'De president verdient een team van technocraten'

Bloomberg kopt, Wat Biden nu het meest nodig heeft: meer technocraten, en beschrijft het als “de meest dringende behoefte van de regering”. Het stelt dat "er sterke argumenten zijn voor een herkalibratie na de tussentijdse evaluatie in een meer technocratische richting." Verdient Biden echt "een team van technocraten"?Dreigende demografische winter suggereert "Heb nu baby's!"

Ondanks duidelijk bewijs dat de demografische winter voor de deur staat, weigeren de protagonisten van de bevolkingsvermindering ook maar iets toe te geven. Niettemin hebben meer dan 25% van de landen in de wereld een pro-geboortebeleid om de krimpende bevolking aan te vullen. Ondertussen dringen haviken voor bevolkingsvermindering beleid en praktijken door om de voortplanting te stoppen.