28 september 2022

Biden jaagt op windmolens om Amerika van stroom te voorzien

Willen we echt gigantische windturbines die overal langs de continentale kustlijn en op Hawaï drijven? Turbines hebben momenteel een bruikbare levensduur van 20 jaar en moeten dan worden vervangen, maar de tijd om een ​​netto totaalrendement te behalen is 22 jaar. Zie je het probleem hier? Dan is er nog de enorme ecologische schade die met hoogfrequente trillingen aan de oceanen zal worden toegebracht. 


's Nachts elektrische voertuigen opladen kan het elektriciteitsnet instabiel maken

Alternatieve energie doet het 's nachts niet goed omdat de zon niet schijnt. Nachtelijke energie wordt meestal geproduceerd door traditionele brandstoffen die al worden belegerd. Het opladen van een elektrische auto staat gelijk aan het laten draaien van een airco in de zomer. Zie je het probleem? Uiteindelijk zullen EV-bezitters er spijt van krijgen ooit betrokken te zijn geweest bij de alternatieve energiezwendel.