Augustus 26, 2022

Van wieg tot graf: de enorme consolidatie van de gezondheidszorg

Vergeet persoonlijke keuze en concurrentie. Technocraat-operators zijn bezig de gezondheidszorg te consolideren tot een monopolie dat alle gezondheidsbehandelingen en -resultaten voor de overgrote meerderheid van de Amerikanen zal dicteren. Deze consolidatie is vergelijkbaar met die in de landbouw en het bankwezen.


De gecontroleerde sloop van Europa

Er zijn tektonische rommel in heel Europa en er is nog geen duidelijke uitkomst. Leiders en grenzen kunnen veranderen. Het is echter duidelijk dat er een georkestreerd plan is om de bestaande wereldorde te deconstrueren om zich voor te bereiden op het 'nieuwe', dat wil zeggen, de WEF's Great Reset, oftewel Technocracy.