Augustus 16, 2022

WEF: de toekomst van werk ligt in de metaverse

"Gedecentraliseerde autonome organisaties" (DAO's) die als bedrijfsentiteiten in de metaverse opereren, vertegenwoordigen een volledig nieuw type bedrijfsstructuur die meer op coöperaties zal lijken en minder op bedrijven. Grotere bedrijven stormen al naar de metaverse om merken, winkels, coöperaties en zelfs sociale entiteiten op te richten.Waarom zou Elon Musk China prijzen voor internetcensuur?

Elon musk papegaait de originele technocratie-doctrine, "we zullen een tijdperk creëren van extreme overvloed aan goederen en diensten, waar iedereen een leven in overvloed kan leiden." Hij trekt naar China omdat China een technocratie is. Vogels van een veer, komen samen.


Verenigde Naties bestraft kritiek op overname door technocraat

“Er is een duidelijke coördinatie, wereldwijd, van censuur. Op enkele uitzonderingen na hebben landen actie ondernomen om de vrijheid van meningsuiting strafbaar te stellen, en ze hebben dit in nauw overleg met elkaar gedaan. Het begon serieus met censuur van theorieën over de oorsprong van SARS-CoV-2, en groeide van daaruit naar alles wat met COVID te maken had.”