30 June 2022

Pandemie van gevaccineerden: boosters verhogen het risico op infectie aanzienlijk

De oorlog van Technocratie tegen de mensheid wordt ontmaskerd voor degenen die het willen zien. Het medische kartel, dat volledig is overgenomen door technocraten, weigert het pushen van mRNA-injecties terug te draaien omdat het hun toegangspoort is tot menselijke biologische systemen en genoom. De wereld is op weg naar de grootste genocide in de geschiedenis als deze wurggreep niet wordt doorbroken.


Dr. Jane: vrijstellingen mogen niet van toepassing zijn op vaccins

Door technocraat geïnspireerde propaganda verandert woordbetekenissen naar gaslichtburgers. Vrijstellingen worden verleend om militaire dienst te ontlopen. Voor medische behandelingen, waaronder vaccinaties, is uw toestemming vereist. Dus het verkrijgen van een "vrijstelling van vaccins" heeft absoluut geen zin, en autoriteiten hebben niet de bevoegdheid om te eisen dat u er een produceert als u ervoor kiest om niet te worden geïnjecteerd.