december 2021

Pas op 2022: de oorlog van technocratie tegen de mensheid gaat door

Onder het mom van chaos gedijde Technocracy in 2020-2021 bij het verspreiden van zijn net van controle en social engineering. Zonder chaos zou vrijwel geen van de initiatieven van Technocracy ooit van de grond zijn gekomen. Het punt is dit: technocratie gedijt op orde, structuur en voorspelbaarheid, maar gebruikt chaos om daar te komen.


Dag 10: Technocratie en onderwijs

Technocraten hebben lang geleden het Amerikaanse onderwijssysteem gekaapt voor hun eigen agenda. Wat ooit een systeem van daadwerkelijke scholing van studenten was, is nu een systeem geworden om niets meer dan geconditioneerde Technocraat-werknemers te produceren.